Sami Räsänen (vas.), Ben Lindström, Eeva Jakobsson/HSL sekä Timo Lehtonen ja Justus Mollberg vammaisneuvostosta. Kuva Kimmo Brandt

Vammaisneuvosto palkitsi HSL:n pysäkkikuulutukset

Helsingin vammaisneuvosto luovutti 3.12. Helsingin seudun liikenteelle (HSL) palkinnon esteettömyyttä ja saavutettavuutta lisäävistä pysäkkikuulutusista.

Kansainvälisenä vammaisten päivänä pidetyssä tilaisuudessa todettiin, että raitiotievaunujen ja linja-autojen pysäkkikuulutukset auttavat näkövammaisia kaupunkilaisia liikkumaan itsenäisemmin kaupungissa.

Helsingin vammaisneuvosto antaa vuosittain kansainvälisenä vammaisten päivänä huomionosoituksen henkilölle, yhteisölle tai toimintayksikölle hyvin toteutetusta työstä vammaisten kaupunkilaisten hyväksi.

Kaupungintalon tilaisuudessa keskusteltiin lisäksi vammaisia kaupunkilaisia koskevista myönteisistä edistysaskelista ja tulevaisuuden näkymistä Helsingissä. Paikalla oli kaupungin pormestaristoa, toimialojen edustajia, valtuutettuja sekä vammaisjärjestöjen edustajia. Helsingin vammaisneuvosto on järjestänyt vammaisten päivän aamukahveja vuodesta 2003 lähtien.

Linkki HSL:n tiedotteeseen esteettömyystunnustuksesta

Vammaisneuvosto kaupungin verkkosivulla 

Kuvassa Sami Räsänen (vas.), Ben Lindström, Eeva Jakobsson/HSL sekä Timo Lehtonen ja Justus Mollberg vammaisneuvostosta. Kuva Kimmo Brandt