Havainnekuva: Stora Enson uuden puurakenteisen pääkonttori Katajanokalla.

Kaupunginvaltuustossa pidettiin kyselytunti ja käsiteltiin AM-ohjelman seurantaraporttia

Kaupunginvaltuuston 5. toukokuuta kokouksen kyselytunnilla oli esillä kaksi kysymystä: merellisen Helsingin avautuminen kesällä sekä muuttovetovoiman parantaminen. Valtuusto käsitteli myös Asumisen ja maankäytön ohjelman seurantaraporttia ja päätti kaavamuutoksesta Katajanokalle.

Kaupunginvaltuuston kokous alkoi kyselytunnilla, jossa oli esillä kaksi kysymystä. Valtuutettu Fatim Diarra kysyi, miten merellinen Helsinki avautuu kesällä kaupunkilaisille, jos epidemiatilanne pysyy hyvänä. Kysymykseen vastasi apulaispormestari Anni Sinnemäki.

Valtuutettu Mari Rantanen kysyi, miten kaupunki aikoo reagoida muuttovetovoimaan ja erityisesti pitovoimaan. Myös tähän kysymykseen vastasi apulaispormestari Anni Sinnemäki.

Valtuusto käsitteli AM-ohjelman seurantaraporttia

Kaupunginvaltuusto merkitsi tiedoksi Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelman 2020 seurantaraportin 2021. Kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa 2020 Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelman 2020 (AM-ohjelma 2020), jossa on määritelty kaupungin asunto- ja maapoliittiset päämäärät sekä ohjelmakauden tavoitteet. Tavoitteiden toteutumisesta sekä toimintaympäristössä tapahtuneista muutoksista raportoidaan kaupunginvaltuustolle vuosittain.

Seurantaraportti 2021 sisältää katsauksen Helsingin ajankohtaiseen asuntopoliittiseen tilanteeseen ja asuntotuotannon näkymiin sekä selvityksen AM-ohjelman 2020 tavoitteiden tähänastisesta toteutumisesta. Seurannan yhteydessä tuodaan tiedoksi myös keväällä 2019 hyväksyttyjen Helsingin tontinluovutusta koskevien linjausten arviointi.

Kaavamuutos Katajanokalle

Katajanokan asemakaava ja asemakaavan muutos koskee ranta-aluetta, joka sijaitsee Katajanokalla Tulli- ja Pakkahuoneen edustalla. Kaavaratkaisu mahdollistaa nelikerroksisen, pääosin puurakenteisen liike- ja toimistorakennuksen rakentamisen alueelle. Rakennuksen tuleva pääkäyttäjä on Stora Enso Oyj. Lisäksi rakennukseen on tarkoitus sijoittaa muuta toimisto- ja liiketilaa, kuten hotelli.

Tavoitteena on, että Katajanokan ranta-aluetta kehitetään julkisena kävelypainotteisena alueena, joka jatkaa rantareittiä Kauppatorilta kohti Katajanokan kärkeä. Rakennuksen katutason tilat toimintoineen tukevat aktiivisen ja viihtyisän kävely-ympäristön syntymistä. Katajanokan satamasta ulosajavan rekkaliikenteen reittiä muutetaan siten, että ranta-alueen kehittäminen on mahdollista.

Valtuusto käsitteli kokouksessaan myös Vihreän valtuustoryhmän aloiteta koskien terapiatakuun toteuttamista Helsingissä. Lisäksi valtuusto myönsi pyynnöstä Paavo Väyryselle eron kaupunginvaltuutetun luottamustoimesta. Väyrysen tilalle tulee valtuustokauden loppuun asti Kristillisdemokraattien ja Sinisten valtuustoryhmän ensimmäinen varavaltuutettu Mauri Venemies.

Kaikki kaupunginvaltuuston kokouksen päätökset ovat luettavissa päätöstiedote-sivulla. Päätöstiedote on luettavissa siihen saakka, kun pöytäkirja ilmestyy. Kaupunginvaltuuston pöytäkirjat ovat luettavissa täältä.