Istuntosalin ovi.

Kaupunginvaltuustossa nuorten aloitteet ja Roihupellon kampuksen hankesuunnitelma

Kaupunginvaltuusto kokoontuu keskiviikkona 3. marraskuuta. Agendalla on muun muassa nuorten aloitteet, Stadin ammatti- ja aikuisopiston Roihupellon kampuksen hankesuunnitelma sekä kunnan asukkaiden ja valtuutettujen aloitteet.

Nuorten aloitteita on jätetty 17 kappaletta. Lähes puolet jätetyistä aloitteista on nuorisoneuvoston jäsenten tekemiä.

Nuorisoneuvosto huomauttaa, että kolmen kuukauden vastausaikaa on laiminlyöty lähes joka toisen aloitteen kohdalla. Vastausaika on pisimmillään ollut jopa viisi kuukautta. Tämä heikentää nuorten uskoa aloitekanavan toimivuuteen ja vaikuttavuuteen.

Yksi nuorten aloitteista selkeästi esiin noussut teema on huoli ilmastosta ja ympäristöstä. Aloitteita liittyen lähiluontoon, kierrätykseen ja vastuulliseen kouluruoan tuotantoon on jätetty neljä kappaletta.

Nuorisoneuvosto kokee, ettei aloitteiden vastauksista välity kaupungin puolelta samanlaista huolta ympäristöstä ja ilmastonmuutoksesta kuin nuorilta, mikä huolestuttaa nuorisoneuvostoa suuresti.

Roihupellon rakennushanke koskee Stadin ammatti- ja aikuisopiston uudisrakennuksena toteutettavaa oppilaitosta osoitteeseen Tulppakuja 3/Holkkitie 5. Stadin ammatti- ja aikuisopiston Vartiokylän, Vallilan, Herttoniemen sekä Mellunkylän nykyiset tilat ovat huonokuntoiset, ne eivät ole riittävät eivätkä vastaa opetuksen toiminnallisia tavoitteita.

Uuden kampuksen tilat suunnitellaan noin 3 000 läsnä olevalle opiskelijalle. Opiskelijoiden kokonaismäärä on noin 4 500. Hanke toteutetaan elinkaarihankkeena. Uudisrakennus on tarkoitus ottaa käyttöön tammikuussa 2026.

Kello 18 alkavaa kokousta voi seurata suorana lähetyksenä Helsinki-kanavalla. Kokouksen voi katsoa myös myöhemmin tallenteena Helsinki-kanavalla.

Valtuuston päätöksiä voi seurata Helsinki-kanavan lähetysnäkymän alta. Päätöksistä kerrotaan lisäksi kokouksen päätyttyä kaupunginvaltuuston päätöstiedotteessa.

Keskustelua käydään Twitterin puolella asiasanalla #helvaltuusto.

Lisää aiheesta

Kaupunginvaltuuston esityslista 3.11.2021
Helsinki-kanava