Ilmakuva Helsingistä.

Kaupunginvaltuusto vahvisti ensi vuoden tulovero- ja kiinteistöveroprosentit

Kaupunginvaltuusto vahvisti kokouksessaan 10. marraskuuta vuoden 2022 tuloveroprosentiksi 18%. Ensi vuoden talousarvioehdotus perustuu Helsingin kaupunkistrategian mukaisesti kunnallisveroprosenttiin 18%, ja tuotoksi vuonna 2022 arvioidaan 2 950 miljoonaa euroa.

Lisäksi kaupunginvaltuusto määräsi ensi vuoden kiinteistöveroprosentit seuraavasti:

  • yleinen kiinteistöveroprosentti 0,93
  • vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,41
  • muiden asuinrakennusten veroprosentti 0,93
  • rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 3,93
  • voimalaitosten veroprosentti 3,10.

Tuloveroprosentti ja kiinteistöveroveroprosenttien rajat pysyvät ennallaan vuoteen 2021 verrattuna.

Valtuusto hyväksyi Honkasuon asemakaavan ja asemakaavan muutoksen

Kaupunginvaltuusto hyväksyi myös Honkasuon asemakaavan ja asemakaavan muutoksen. Tavoitteena on mahdollistaa nykyiseen kaavaan verrattuna tiiviimpi rakentaminen toteuttamiskelpoisemmalla maaperällä. Osa Honkasuon länsiosaan jo kaavoitetuista mutta rakentamattomista asuinkortteleista sijaitsee uuden rakennettavuusselvityksen mukaan rakentamiseen huonosti soveltuvalla turvealueella.

Kaupunkikuvallisena tavoitteena on liittää uudet 3–7-kerroksiset puukerrostalokorttelit luontevaksi osaksi Honkasuon aluetta. Asukasmäärän lisäys nykyiseen asemakaavaan verrattuna on noin 500.

Kaikki kaupunginvaltuuston kokouksen päätökset ovat luettavissa päätöstiedotteet-sivulla. Päätöstiedote on luettavissa siihen saakka, kun pöytäkirja ilmestyy. Kaupunginvaltuuston pöytäkirjat ovat luettavissa täältä.

Kuva: Jussi Hellstén