Kuvituskuva Jätkäsaaresta. Kuvaaja: Antti Pulkkinen

Valtuusto vahvisti asuntotonttien sekä asumista palvelevien tonttien maanvuokrauksen yleiset periaatteet

Kaupunginvaltuusto vahvisti kokouksessaan 2. helmikuuta asuntotonttien sekä asumista palvelevien tonttien vuokranmäärityksessä ja vuokraamisessa noudatettavat yleiset periaatteet. Lisäksi valtuusto hyväksyi Kontulan Leikkikujan kaavamuutoksen ja käsitteli SDP:n valtuustoryhmän ryhmäaloitetta.

Helsingin kaupunki on Suomen merkittävin asuntotonttien luovuttaja. Vuoden 2020 lopussa kaupungilla oli voimassa noin 8 850 maanvuokrasopimusta, joista noin 5 900 oli pitkäaikaisia asuntotonttien vuokrasopimuksia.

Kaupungilla ei ole aiemmin ollut kattavia asuntotonttien maanvuokraustoimintaa koskevia yleisiä periaatteita. Nyt vahvistetut periaatteet tarkoittavat merkittäviä muutoksia asuntotonttien maanvuokraustoiminnan nykykäytänteisiin.

Jatkossa asuntotonttien maanvuokra määritetään tontin markkina-arvoon perustuen sekä tontin käyttötarkoituksen ja rakennusoikeuden mukaan. Maanvuokraa määritettäessä tuottotavoite on 3,5 prosenttia niiden asuntotonttien osalta, joiden maanvuokrasopimus tehdään nyt uutena ja joiden vuokrasopimukseen sisältyy tasotarkistusmenettely. Muiden asuntotonttien osalta tuottotavoite on 4 prosenttia. Asumista palvelevien tonttien tuottotavoite on 5 prosenttia.

Uudisrakentamiseen luovutettavien asuntotonttien maanvuokrasopimusten vuokra-aika on jatkossa vähintään noin 80 vuotta. Asuntotonttien maanvuokra sidotaan elinkustannusindeksiin. Elinkustannusindeksin kehitykseen perustuvan maanvuokran tarkistuksen lisäksi maanvuokraa tarkistetaan vuokrakauden aikana kolme kertaa noin 20 vuoden väliajoin.

Päätöksellä ei ole vaikutuksia olemassa oleviin maanvuokrasopimuksiin vuokrakauden aikana, vaan se koskee uusia asuntotonttien maanvuokrasopimuksia.

Kontulan Leikkikujalle täydennysrakentamista

Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan muutoksen Mellunkylän Kontulan Leikkikujalle. Kaavaratkaisu mahdollistaa kahden 8-kerroksisen asuinkerrostalon rakentamisen nykyiselle pysäköintialueelle osoitteessa Leikkikuja 5.

Tontti on osa 1960–1970-luvuilla rakentunutta vehreää ja väljää kerrostaloaluetta Kontulan keskuksen pohjoispuolella. Aluetta on täydennetty kymmenen viime vuoden aikana yksittäisillä täydennysrakennushankkeilla. Nyt hyväksytty kaavamuutos tuo alueelle noin 100–125 uutta asukasta.

Lisäksi valtuusto käsitteli SDP:n valtuustoryhmän ryhmäaloitetta koronapandemian jälkeisestä elpymisohjelmasta.


Kaikki kaupunginvaltuuston kokouksen päätökset ovat luettavissa päätöstiedote-sivulla. Päätöstiedote on luettavissa siihen saakka, kun pöytäkirja ilmestyy. Kaupunginvaltuuston pöytäkirjat ovat luettavissa täältä.

Kuva: Antti Pulkkinen