Valtuusto keskusteli nuorten aloitteista ja talousarvioehdotuksen valmistelun lähtökohdista

Nuoret toivovat lisää tietoa vaikuttamismahdollisuuksistaan

13–17-vuotiaiden nuorten tekemissä aloitteissa ehdotettiin muun muassa kameravalvontakampanjaa HSL-busseihin, monitoimikaukaloa Sakarinmäen peruskoululle, keskustakirjasto Oodin nuorten palveluiden parantamista, tiedotuksen lisäämistä nuorten vaikuttamismahdollisuuksista ja koulujen välistä #ilmastoidea -kampanjaa. Yhteensä aloitteita tehtiin syyskaudella seitsemän.

Helsingin nuorisoneuvosto kiinnitti aloitteiden yhteydessä antamassaan lausunnossa huomiota siihen, että nuoret eivät tiedä tarpeeksi vaikuttamismahdollisuuksistaan eivätkä aloitejärjestelmästä. Tiedotusta näistä tulisi nuorisoneuvoston mielestä parantaa.

Nuorisoneuvosto toteaa myös, että aloitteiden vastauksia valmisteltaessa nuoriin ei olla riittävästi yhteydessä eikä aloitevastauksen jälkeen kerrota, miten aloite etenee. Samoihin asioihin kiinnittivät huomiota puheenvuoroissaan myös kolme nuorisoneuvoston jäsentä, Virva Paloviita, Sigrid Autio ja Antti Avoranta, joilla oli läsnäolo- ja puheoikeus kaupunginvaltuuston kokouksessa.

Nuorten aloitteet ja vastaukset 

Kaupunginvaltuusto käsitteli myös kaupunkilaisten syyskaudella 1.7.–31.12.2018 tekemiä aloitteita. 12 aloitteessa ehdotettiin muun muassa vanhusasiamiehen viran perustamista, Malmin lentokentän säilyttämistä, Mellunmäen metroaseman remontointia ja ilmaista joukkoliikennettä yli 65-vuotiaille.

Kunnan asukkaiden aloitteet ja vastaukset

Talousarvioehdotuksen valmistelusta lähetekeskustelu

Kaupunginvaltuusto kävi myös ensi vuoden talousarvioehdotuksen valmistelua koskevan lähetekeskustelun. Kaupunginhallitus käsittelee talousarvioraamin sekä vuoden 2020 talousarvion ja vuosien 2020–2022 taloussuunnitelma laatimisohjeet myöhemmin keväällä. 

Vuoden 2020 talousarvioehdotus ja taloussuunnitelma vuosille 2020–2022 julkaistaan pormestarin ehdotuksena lokakuussa 2019. Kaupunginvaltuuston käsittelyyn ne tulevat marraskuussa 2019.

Muutos kaupunginvaltuuston kokoonpanossa

Lisäksi kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Jörn Donnerin eronpyynnön kaupunginvaltuutetun luottamustoimesta. Hänen seuraajakseen valittiin Laura Finne-Elonen vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi. 

Kaikki kaupunginvaltuuston 24.4. kokouksen päätökset julkaistaan päätöstiedotteessa.

Valtuuston äänestyskartat julkaistaan Helsinki-kanavalla kokouksen videotallenteen yhteydessä.

JAA