Valtuusto keskusteli nuorten ja kunnan asukkaiden aloitteista

Kaupunginvaltuusto käsitteli kokouksessaan 21. lokakuuta nuorten ja kuntalaisten tekemiä aloitteita. Lisäksi valtuusto hyväksyi Grundskolan Norsenin Cygnaeus enhetenin perusparannuksen hankesuunnitelman ja kaupungin hallintosäännön muutoksen.

13–17 -vuotiaat helsinkiläiset nuoret jättivät tämän vuoden tammi-kesäkuussa yhteensä 29 aloitetta. Aloitteissa ehdotettiin muun muassa nuorten kesätyötakuuta, vertaistukiryhmiä kouluihin, lisää roskakoreja metroihin sekä valvottuja huumeiden käyttöhuoneita.

Nuorten aloitteista antamassaan lausunnossa nuorisoneuvosto kiinnitti huomiota aloitteiden määrän vähentymiseen viime vuoteen verrattuna. Syinä tähän nähtiin aloitevastausten hitaus ja se, etteivät toteutuskelpoisetkaan aloitteet välttämättä johda konkreettisiin toimenpiteisiin. Suurin osa nuorista ei myöskään tunne aloitejärjestelmää.

Nuorten aloitejärjestelmää ja sen viestintää kehitetään kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla tämän syksyn aikana. Aloitejärjestelmä liitetään osaksi uutta Nuorten Helsinki -sivustoa, ja aloitejärjestelmää markkinointiin panostetaan esittelyvideon ja sosiaalisen median kampanjan avulla.

Kunnan asukkaiden aloitteita tehtiin alkuvuonna kaksi, jotka molemmat liittyivät kaupunkiympäristön toimialaan. Toisessa toivottiin eläkeläisten huomiointia kaavamuutoksissa ja tilojen suunnittelussa. Toisessa ehdotettiin Lauttasaaren eteläpuolella olevan Ulko-Hattu -saaren suojelua ja Lauttasaaren merenrantaniittyjen rauhoittamista liikkumiselta.

Grundskolan Norsenin Ratakadun toimipisteeseen laaja perusparannus

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Grundskolan Norsen, Cygnaeus enhetenin perusparannuksen hankesuunnitelman. Rakennukseen tehdään laaja tekninen ja toiminnallinen perusparannus, jonka kustannukset ovat hankesuunnitelman mukaan 14 955 000 euroa.

Grundskolan Norsen on ruotsinkielinen yhtenäiskoulu luokille 1–9. Cygnaeus enhetenin toimipisteessä järjestetään perusopetusta 230 lapselle (luokat 1–4) ja varhaiskasvatusta 50 esikoululaiselle. Oppilasmäärä ei kasva nykyisestä peruskorjauksen myötä.

Ratakadulla sijaitseva koulurakennus on valmistunut vuonna 1910. Asemakaavassa rakennustaiteellisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaana suojeltu rakennus on kaupunginarkkitehti Karl Hård af Segerstadin suunnittelema.

Perusparannuksen on tarkoitus alkaa elokuussa 2022 ja valmistua toukokuussa 2024. Rakennustöiden aikana koulun toiminta siirtyy väistötiloihin Eiranrannan paviljonkiin, joka toimii tällä hetkellä Tehtaankadun ala-asteen väistötilana.

Kaupungin hallintosääntöön muutoksia liittyen työllisyyden edistämisen kuntakokeiluun

Kaupunginvaltuusto hyväksyi myös Helsingin kaupungin hallintosäännön muutokset, jotka koskevat työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain mukaista tehtävien hoitamista ja virkasuhteeseen ottamista ilman julkista hakumenettelyä.

Työ- ja elinkeinoministeriö valitsi Helsingin kaupungin kokeilualueeksi 1.1.2021−30.6.2023 kestävään työllisyyden edistämisen kuntakokeiluun. Kokeilussa Helsinki tulee vastaamaan työ- ja elinkeinotoimiston palveluiden sekä muiden työllisyyttä edistävien palveluiden tarjoamisesta kokeilun kohderyhmään kuuluville asiakkaille.

Kaupungin vastuulle ovat siirtymässä muun muassa ne työttömät työnhakijat, jotka eivät ole oikeutettuja ansiosidonnaiseen työttömyyskorvaukseen. Lisäksi kokeilun piirissä tulevat olemaan kaikki alle 30-vuotiaat sekä kaikki vieraskieliset työttömät ja työllistymistä edistävissä palveluissa olevat työnhakijat.

Hallintosäännön muutoksilla varaudutaan näiden tehtävien hoitoon. Hallintosäännön kohtaan, milloin virkasuhteeseen voidaan ottaa henkilö Ilman julkista hakumenettelyä, lisättiin perusteiksi viran määräaikainen täyttö, viran uudelleen täyttäminen tietyin perustein sekä palvelussuhdetta koskevat uudelleenjärjestelyt.


Lisäksi kaupunginvaltuusto käsitteli valtuutettujen aloitteita. Osa esityslistalla olleista aloitteista jäi pöydälle seuraavaan valtuuston kokoukseen 4.11.

Kaikki kaupunginvaltuuston kokouksen päätökset ovat luettavissa päätöstiedotteet-sivulla. Päätöstiedote on luettavissa siihen saakka, kun pöytäkirja ilmestyy. Kaupunginvaltuuston pöytäkirjat ovat luettavissa täältä.