Kuvakaappaus Helsinki-kanavalta edellisestä kokouksesta

Valtuusto käy tänään seuraavan vuoden talousarviota koskevan lähetekeskustelun

Kaupunginvaltuuston asialistalla on muun muassa seitsemän 13 – 17-vuotiaiden helsinkiläisnuorten tekemää aloitetta sekä muutos valtuuston kokoonpanossa. Valtuusto käy myös kokouksessaan vuoden 2020 talousarvioehdotuksen valmistelua koskevan lähetekeskustelun.

Nuorten aloitteista kolme kohdistui kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle, yksi kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle ja kaksi kaupunkiympäristön toimialalle, sekä yksi, ilmastoidea-kampanjaa koskeva aloite, kaikille noille toimialoille.

Helsingin nuorisoneuvosto kiinnittää lausunnossaan huomiota siihen, että nuoret eivät tiedä vaikuttamismahdollisuuksistaan eikä myöskään aloitejärjestelmästä. Nuorisoneuvosto toteaa myös, että aloitteiden vastauksia valmisteltaessa ei olla riittävästi yhteydessä nuoreen. Kun kaupunginvaltuusto käsittelee nuorten aloitteita, on kolmella Helsingin nuorisoneuvoston valitsemalla jäsenellä kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Kaupunginvaltuuston käsittelyyn tulee myös muutos kaupunginvaltuuston kokoonpanoon.Valtuutettu Jörn Donner on pyytänyt eroa luottamustehtävistään ja hänen seuraajakseen esitetään varavaltuutettu Laura Finne-Elosta. Donner on ollut kaupunginvaltuutettuna ensimmäisen kerran vuonna 1968 SKDL:n jäsenenä, vuodesta 1984 RKP:n edustajana ja vuodesta 2004 SDP:n edustajana. Vuoden 2017 kuntavaaleissa hänet valittiin valtuutetuksi jälleen RKP:n edustajana.

Kokouksessa käydään myös seuraavan vuoden talousarviota koskeva lähetekeskustelu.

Talousarvioehdotus vuodelle 2020 ja taloussuunnitelma vuosille 2020–2022 julkaistaan pormestarin ehdotuksena lokakuussa 2019 ja tulee kaupunginvaltuuston käsittelyyn marraskuussa 2019.

Talousarvioraami sekä talousarvion 2020 ja taloussuunnitelman vuosille 2020–2022 laatimisohjeet on tarkoitus käsitellä kaupunginhallituksessa myöhemmin keväällä 2019. Laatimisohjeisiin sisältyvän raamin lähtökohtana ovat valtuustokauden strategian taloustavoitteet, tilinpäätös 2018, kuluvan vuoden talousarvio sekä seuraavan vuoden taloussuunnitelman mukaiset menot ja tulot sekä toiminnan tavoitteet ja lisäksi ennusteet yleisestä taloudellisesta tilanteesta ja kuntatalousohjelmassa linjatut kuntatalouteen kohdistuvat valtion toimenpiteet.

Kello 18 alkavaa kokousta voi seurata suorana lähetyksenä Helsinki-kanavalla tai paikan päällä valtuustosalin lehteriltä, sisäänkäynti osoitteesta Sofiankatu 3. Kokouksen voi katsoa myös myöhemmin tallenteena Helsinki-kanavalla.

Valtuuston päätöksiä voi seurata Helsinki-kanavan lähetysnäkymän alta. Päätöksistä kerrotaan lisäksi kokouksen päätyttyä kaupunginvaltuuston päätöstiedotteessa.

Kokouksessa käsiteltäviin asioihin voi tutustua esityslistasta. Taustatietoa saa haettua Päätökset-palvelusta.

Keskustelua käydään Twitterin puolella asiasanalla #helvaltuusto.

Lisää aiheesta
Kaupunginvaltuusto 24.4.
Helsinki-kanava
Nuorten aloitteet valtuustossa 24.4.

JAA