Puotilan ala-aste on Helsingin ensimmäisiä elinkaarimallilla toteutettavia rakennushankkeita.

Valtuusto hyväksyi rakennus- ja korjaushankkeita kouluille ja päiväkodille

Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi Puotilan ala-asteen uudisrakennuksen suunnitelman sekä Töölössä sijaitsevan Taivallahden peruskoulun perusparannushankkeen ja Oulunkylän ala-asteen laajennuksen ja uuden päiväkodin hankesuunnitelman.

Elinkaarimallilla riskienhallinnan tehokkuuteen

Puotilan ala-aste on Helsingin ensimmäisiä elinkaarimallilla toteutettavia rakennushankkeita. Rakennus tulee kaupungin omistukseen, mutta hankkeen toteuttaja vastaa suunnittelusta ja rakentamisesta sekä 20 vuoden ylläpitopalvelusta. Kaupunki vastaa rahoituksesta ja maksaa palveluntuottajalle palvelumaksua. Rakennukselle määritetään tarkka kunto, jossa se palvelujakson jälkeen luovutetaan kaupungille. Kaupunki voi tällä järjestelyllä siirtää riskejä palveluntuottajan vastuulle. Elinkaarimallin hyödyt perustuvatkin suurilta osin riskienhallinnan tehokkuuteen sekä tarkoituksenmukaiseen vastuiden siirtoon.

Nykyinen koulurakennus on valmistunut vuonna 1967, eivätkä sen tilat enää riitä kasvavalle oppilasmäärälle. Myöskään rakennuksen perusparantamista ei nähty kokonaistaloudellisesti kannattavaksi. Uuteen kouluun saadaan terveelliset ja tarkoituksenmukaiset tilat, jotka tukevat uuden opetussuunnitelman tavoitteita ja turvaavat lapsille hyvän ja nykyaikaisen oppimisympäristön.

Uudisrakennuksen rakentamiskustannusten enimmäishinta on noin 24 miljoonaa euroa. Ala-aste tarjoaa tilat 530 oppilaalle ja 70 esiopetusryhmäläiselle, ja se on tarkoitus avata elokuussa 2022. 

Taivallahden peruskouluun laaja tekninen perusparannus

Töölössä sijaitsevan Taivallahden peruskoulun koulurakennuksiin on suunnitteilla laaja tekninen ja toiminnallinen perusparannus. Hankkeessa ajanmukaistetaan tiloja opetuksen vaatimusten mukaisesti, uusitaan talotekniset järjestelmät, parannetaan energiatehokkuutta sekä korjataan vaurioituneet julkisivut, ikkunat ja vesikatto. Myös piha-aluetta kunnostetaan.
Rakentamiskustannukset ovat yhteensä noin 33 miljoonaa euroa. Rakentaminen aloitetaan elokuussa 2022 ja perusparannus valmistuu syksyllä 2024. Perusparannuksen jälkeen koulussa on myös varhaiskasvatuksen esiopetusryhmät. Tilojen mukainen mitoitettu oppilasmäärä on noin 780 oppilaspaikkaa sekä 42 esiopetuksen tilapaikkaa.

Oulunkylän ala-aste ja päiväkoti saman katon alle

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Oulunkylän ala-asteen ja uuden päiväkodin laajennuksen ja muutoksen.

Oulunkylän ala-aste toimii tällä hetkellä kahdessa toimipisteessä, pääkoululla Teinintiellä ja Veräjänlaakson sivukoululla Otto Brandtin tiellä. Pääkoululle on suunniteltu laajennus- ja muutoshanke, jossa nykyinen ala-aste ja uusi päiväkoti saadaan samaan rakennukseen. Samalla voidaan luopua erillisistä lisätiloista, kun nykyistä koulurakennusta laajennetaan ja olemassa oleviin tiloihin tehdään tarvittavat tekniset ja tilamuutokset.

Oulunkylän alueen lapsimäärä kasvaa, joten nykyiset tilat eivät riitä tulevalle oppilasmäärälle. Ala-asteikäisten suomenkielisten lasten määrän arvioidaan kasvavan Oulunkylän oppilaaksiottoalueella noin 140 lapsella vuosina 2020–2034. Myös varhaiskasvatusikäisten lasten määrä kasvaa.

Ala-asteen ja uuden päiväkodin laajennuksen rakentamiskustannusten enimmäishinta on noin 23 miljoonaa euroa.

Pormestarin tilannekatsaus kaupungin taloudesta

Ennen varsinaisten kokousasioiden käsittelyä, esityslistan ulkopuolisena asiana, pormestari Jan Vapaavuori esitti valtuutetuille tilannekatsauksen koronavirusepidemian vaikutuksista kaupungin talouteen. Tilannekatsaus, samoin kuin koko valtuuston kokous, on tallennettu Helsinki-kanavalle, osoitteessa https://www.helsinkikanava.fi/fi_FI/videos

Kaupunginvaltuuston 27.5.2020 pidetyn kokouksen kaikki päätökset on julkaistu päätöstiedotteessa