Malmin sairaala

Valtuusto hyväksyi periaatepäätöksen sote- ja maakuntalausunnosta

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 23.9. kokouksessa periaatepäätöksen lausunnoksi sosiaali- ja terveysministeriölle hallituksen esitysluonnoksesta sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja maakuntien perustamista koskevaksi lainsäädännöksi.

Lausunnolla oleva sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus on Suomen historian suurin hallinnon uudistus, joka toteutuessaan muuttaa koko suomalaista hallintojärjestelmää merkittävällä tavalla. Se vaikuttaa keskeisesti erityisesti kuntiin ja kunnalliseen itsehallintoon.

Valtuuston hyväksymässä periaatepäätöksessä todetaan, että sote-maakuntien perustamisessa on kyse kokonaisvaltaisesta järjestelmämuutoksesta, jolla on mittavia ja vaikeasti ennakoitavia seurauksia ja vaikutuksia kuntiin ja Helsingin kaupunkiin. Vaikka ehdotettua Uudenmaan erillisratkaisua voidaan pitää myönteisenä ja se vähentää uudistuksen riskejä aiempiin esityksiin verrattuna, sisältyy erityisesti ehdotettuun rahoitusjärjestelmään riskejä.

Helsingin kaupungin näkökulmasta suurin ongelma ja uudistuksen merkittävin muutos liittyy peruskunnan rahoitusmalliin esitettyihin muutoksiin, jotka heikentävät kaupungin investointikykyä sekä mahdollisuuksia toteuttaa vaikuttavaa elinkeinopolitiikkaa.

Lakiesityksen mukaan tuleva sote-rahoitus on kohtuuttoman niukka eikä se ota metropolialueen keskuskaupungin sosiaalisten ja terveydellisten erityisongelmien moninaisuutta ja laajuutta huomioon. Kaupunki pitääkin välttämättömänä, että sote-maakunnan rahoituksen määräytymiskriteerejä ja niiden painotusta muutetaan jatkovalmistelun yhteydessä.

Lausunnossaan Helsinki kiinnittää huomiota myös siihen, että sote-uudistus tuo kuntakentän tulevien vuosien talouteen poikkeuksellista epävarmuutta, jota vallitseva koronaviruspandemia lisää huomattavasti. Pandemiatilanne tulee kuormittamaan kuntia ja kuntayhtymiä, erityisesti sosiaali- ja terveydenhuoltoa, vielä pitkään, jolloin voimavarat sote-uudistuksen toimenpanoon ovat kunnissa varsin rajalliset.

Helsinki pitääkin valitettavana, että historiallisen suurta hallinnonuudistusta ollaan viemässä päätöksentekoon ennen kokemattoman taloudellisen, sosiaalisen ja terveydenhuollon kriisin aiheuttaneen koronaviruspandemian edelleen vallitessa. Uudistuksen aikataulu on kohtuuttoman kunnianhimoinen.

Kaupunginhallitus kokoontui heti valtuuston kokouksen jälkeen hyväksymään lausunnon sosiaali- ja terveysministeriölle valtuuston periaatepäätöksen mukaisesti.

Kyselytunnilla keskusteltiin EU:n elvytystuen käytöstä ja siivousalan työvoiman hyväksikäytöstä

Kaupunginvaltuuston kokouksen aluksi pidettiin kyselytunti. Kyselytunnilla pormestari Jan Vapaavuori vastasi Hannu Oskalan (Vihr.) kysymykseen, onko Helsinki valmistautunut hakemaan investointitukea EU:n elvytyspaketin kautta, sekä Petra Malinin (Vas.) kysymykseen, miten kaupunki huolehtii siitä, että siivous sen omissa toimipisteissä on toteutettu eettisesti, ilman työehtosopimusten rikkomuksia tai työntekijöiden hyväksikäyttöä.

Kyselytunnin keskustelu on katsottavissa Helsinki-kanavan tallenteelta.

Valtuusto hyväksyi Tennispalatsin uudet vuokrausperiaatteet ja tontin osto-oikeuden

Kaupunginvaltuusto vahvisti Helsingin Kampissa sijaitsevan Tennispalatsin tontin uudet vuokrausperiaatteet vuoden 2080 loppuun saakka. Uuden maanvuokrasopimuksen vuosivuokra on noin 865 000 euroa. Vuokrasta peritään kuitenkin 80 prosenttia, jos rakennuksen tilat ovat pääosin elokuvakeskus- ja kulttuurikäytössä. Alennettu vuosivuokra on noin 690 000 euroa.

Samalla valtuusto päätti osto-oikeuden lisäämisestä maanvuokrasopimukseen. Osto-option mukaan vuokralainen voi halutessaan ostaa tontin tietyin edellytyksin. Osto-optio on voimassa kolme vuotta pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen allekirjoittamisesta lukien, kuitenkin enintään vuoden 2025 loppuun saakka.

Helsingin kaupunki omistaa keskinäisen Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Tennispalatsin osakekannan kokonaisuudessaan. Kiinteistöosakeyhtiö hallitsee maanvuokrasopimuksen nojalla Tennispalatsin tonttia ja omistaa sillä olevan museo- ja liikerakennuksen. Kaupungin tarkoituksena on myydä yhtiön osakkeet ja tätä koskeva myyntiprosessi on aloitettu.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti vuokrausperiaatteista maanalaiselle pysäköintilaitokselle Katajanokalla ja kulttuuritoimintaa varten vuokratulle alueelle Kaivopuistossa.

Helsinki ryhtyy valmistelemaan ilmastohätätilajulistusta

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen vastauksen valtuutettu Leo Straniuksen (Vihr.) aloitteeseen ilmastohätätilajulistuksen valmistelusta. Ilmastohätätilajulistuksella Helsinki liittyy niiden kaupunkien joukkoon, jotka korostavat ilmastotoimien välttämättömyyttä ja kiireellisyyttä.

Maailmanlaajuisesti ilmastohätätilajulistuksia on tehty runsaasti, mutta Suomessa ilmastohätätilajulistuksia ei climateemergencydeclaration.org -sivuston mukaan ole vielä tehty yhdessäkään kunnassa.

Helsinki on aktiivisesti nostanut esiin ja kiinnittänyt edunvalvonnassaan huomiota ilmastokysymyksen kiireelliseen ratkaisemiseen sekä kaupunkien rooliin kohotettaessa kansalaisten tietoisuutta ilmastonmuutokseen liittyvistä maailmanlaajuisista riskeistä.

Muutos kaupunginvaltuuston kokoonpanossa

Kaupunginvaltuusto myönsi eron valtuutettu Jussi Niinistölle (Sin.). Niinistön paikalle kaupunginvaltuustoon nousee perussuomalaisten valtuustoryhmän ensimmäinen varavaltuutettu Matias Turkkila.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi myös valtuuston kokousajat vuodelle 2021.

Kaikki kaupunginvaltuuston kokouksen päätökset ovat luettavissa päätöstiedote-sivulla. Päätöstiedote on luettavissa siihen saakka, kun pöytäkirja ilmestyy. Kaupunginvaltuuston pöytäkirjat ovat luettavissa täältä.

Kuva: Helsingin kaupunki