Valtuusto hyväksyi Kruunuvuorenrannan kaavan ja kaavamuutoksen

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 13.6. kokouksessaan kaksi merkittävää kaavamuutosta: Kruunuvuorenrannan sekä Vuosaaren kaavamuutokset.

Kruunuvuoren etelärinteeseen on kaavoitettu asuinalue noin 1600 asukkaalle, lähes 70 000 asuinkerrosneliömetriä. Alueen pohjoisosa on varattu laajaksi virkistysalueeksi ja vanha huvila-alue säilyy virkistysalueena. Alueelta tulee yhteys keskustaan Kruunusiltojen valmistumisen myötä.

Vuosaaren Aromikujan kaavamuutoksen myötä alueelle saadaan asuntoja 75 000 kerrosneliön verran 1700 asukkaalle. Asumisen huoneistoalasta 50 prosenttia on määritelty perheasumiseen sopivaksi ja osa asumismuodoista on vanhusten palveluasumista. Kaava mahdollistaa korkeaa rakentamista.

Kuluvan vuoden tavoite asuntorakentamisessa on 600 000 kerrosneliömetriä ja kevätkauden aikana valtuusto on hyväksynyt kaavoja yhteensä jo yli puolet tavoitteesta. 

Kalasatamasta raitiotie Pasilaan

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Kalasataman raitioteiden yleissuunnitelman, joka käsittää raitiotien välillä Nihti - Kalasataman keskus - Vallilanlaakso - Pasila. Raitiotie on nykyisen raitioverkon laajennus. Se liittyy eteläpäässä suunnitteilla olevaan Kruunusillat-hankkeen raitiotiehen ja pohjoispäässä Pasilan raitioteihin. Kartta suunnitelmasta esittelee raitiolinjan kokonaisuudessaan.

Hankkeen kustannusarvio on noin 80 miljoonaa euroa.

Raitiotien toteuttaminen alkaa arvion mukaan vuonna 2020 ja ratikat kulkevat Nihdin ja Pasilan välillä vuonna 2024. Toteuttamisaikataulu on alustava ja tarkentuu hankesuunnittelun yhteydessä.


Valtuusto käsitteli kokouksessaan myös Helsingin kaupungin ympäristöraporttia 2017.


Lisätietoja:

Päätöstiedote

Mediatiedote