Havainnekuva Koivusaaresta: Arkkitehtuuritoimisto Sopanen-Svärd Oy

Valtuusto hyväksyi Koivusaaren asemakaavan muutoksen

Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 8. syyskuuta Lauttasaaren Koivusaaren asemakaavan ja asemakaavan muutoksen. Kaavaratkaisun tavoitteena on, että Koivusaareen rakennetaan uusi asunto- ja työpaikka-alue metroaseman ympärille.

Koivusaaren kaavaratkaisu koskee Koivusaaren maa-aluetta, ympäröivää merialuetta, Länsiväylää ja maapenkereitä Koivusaaren itä- ja länsipuolella. Lisäksi alueeseen kuuluvat Länsiväylän reunustat tien ja korttelialueiden välissä Katajaharjun sillalle asti.

Kaavaratkaisussa on huomioitu se, että kaikista suunnitelluista asunnoista ja työpaikoista olisi kävelyetäisyys metroasemalle. Asunnot, työtilat ja julkiset ulkotilat aukeavat vaihteleviin merellisiin ympäristöihin.

Merelliset toiminnot ovat osa Koivusaaren suunniteltua identiteettiä, ja kaavaratkaisussa alueen luontoarvot on huomioitu. Alueella olevat luonnonrannat, avokalliot ja pääosa täysikasvuisesta puustosta sekä yksi Helsingin suurimmista siirtolohkareista säilyvät. Luonnonrannat sijaitsevat puistoiksi jätettävillä alueilla Koivusaaren pohjois- ja eteläosissa. Eteläkärjen suojeltu rantaniitty säilyy luonnonvaraisena.

Kaavaratkaisun toteuttaminen tuo alueelle noin 5 000 asukasta lisää ja työpaikkoja noin 3 300–4 000.

Kyselytunnilla keskusteltiin Soten rekrytointisopimuksista ja kokoontumisrajoituksista

Kokouksen alussa pidettiin valtuutettujen kyselytunti. Kyselytunnilla apulaispormestari Daniel Sazonov vastasi valtuutettu Sinikka Vepsän (SDP) kysymykseen Helsingin kaupungin ja yksityisten sote-palvelutuottajien rekrytointisopimuksesta. Pormestari Juhana Vartiainen vastasi valtuutettu Tuomas Rantasen (Vihr.) kysymykseen kulttuuri- ja tapahtuma-alan kokoontumisrajoituksista.

Kyselytunnin keskustelu on nähtävissä valtuuston kokouksen tallenteella Helsinki-kanavalla.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti perua valtuuston 20. lokakuuta kokouksen ja kokoontua sen sijaan keskiviikkona 13. lokakuuta. Myös 6. lokakuuta kokouksen aloitekäsittely päätettiin perua.

Kaikki kaupunginvaltuuston kokouksen päätökset julkaistaan päätöstiedote-sivulla. Päätöstiedote on luettavissa siihen saakka, kun pöytäkirja ilmestyy. Kaupunginvaltuuston pöytäkirjat ovat luettavissa täältä.