Ratapihan alittava tunneli kuvassa.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi keskustan alikulkutunnelin

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Kansalaistorilta Kaisaniemeen johtavan jalankulun ja polkupyöräilyn alikulkuyhteyden yleissuunnitelman. Reitti on Helsingin keskustan pyöräliikenteen pääyhteys. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on noin 23 miljoonaa euroa.

Helsingin ratapihan alle tuleva alikulkuyhteys on kaupungin länsi- ja itäpuolen tärkein pyöräliikenteen sisääntuloväylät yhdistävä alikulkuyhteys. Tunneli sijoittuu nykyisen Kaisaniemenpuistosta Elielinaukiolle johtavan jalankulkijoiden alikulkutunnelin pohjoispuolelle.

Hankkeen tavoitteena on tarjota suora, sujuva yhteys Mannerheimintien ali tulevalta Länsibaanalta radan itäpuolelle Kaisaniemenpuistoon ja siitä itään sekä pohjoiseen. Reitti on Helsingin keskustan pyöräliikenteen pääyhteys.
Uuden alikulkuyhteyden on arvioitu lisäävän pyöräilyn houkuttelevuutta ja pyöräliikenteen verkon kattavuutta.

Kaupungin talousarvion investointiohjelmassa on varauduttu hankkeen toteuttamiseen vuosina 2019−2023. Tunnelin rakentamisajaksi on arvioitu kaksi vuotta.

Hankkeen selvityksissä tutkittiin alikulun lisäksi kahta eri siltavaihtoehtoa. Yleissuunnitelman ja rakennettavuusselvityksen laatimisen aikana käytiin vuoropuhelua muun muassa kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan sekä Liikenneviraston ja Senaatti-kiinteistöjen kanssa. Kaupunkilaisilta saatiin palautetta useista eri kanavista, muun muassa avoimessa keskustelutilaisuudessa Kaisaniemenpuistossa sekä Kerro kantasi -palvelun kautta.

Lisätietoja:

Kyselytunnin aiheena palvelutuottajien valvonta sekä talvikunnossapito

Valtuuston kyselytunnilla käsiteltiin kahta asiaa. Valtuutettu Eveliina Heinäluoma esitti kysymykseen kaupungin omavalvonnasta yksityisten palvelutarjoajien osalta. Kysymykseen vastasivat pormestari Jan Vapaavuori sekä apulaispormestarit Sanna Vesikansa ja Pia Pakarinen.


Toinen käsiteltävä asia oli Terhi Koulumiehen kysymys talvikunnossapidosta. Siihen vastasi apulaispormestari Anni Sinnemäki.

Valtuusto valitsi kaupunginhallituksen jäseniä

Kaupunginvaltuusto valitsi kokouksessaan uuden varapuheenjohtajan kaupunginhallitukseen. Varapuheenjohtajaksi valittiin Anni Sinnemäki (vihr.). Kaupunginhallituksen uudeksi jäseneksi valittiin Kaisa Hernberg (vihr.) Valtuusto teki myös valintoja kaupunginhallituksen jaostoihin. Hannu Oskala (vihr.) valittiin varajäseneksi kaupunginhallituksen elinkeinojaostoon (Anni Sinnemäen henkilökohtainen varajäsen). Ozan Yanar (vihr.) valittiin varajäseneksi kaupunginhallituksen konsernijaostoon (Jasmin Hamidin henkilökohtainen varajäsen).

Kaikki kaupunginvaltuuston 30.1. kokouksen päätökset löytyvät päätöstiedotteesta.

Valtuuston äänestyskartat ja muuta tietoa valtuuston kokouksesta julkaistaan Helsinki-kanavalla videotallenteen yhteydessä torstain aikana osoitteessa www.helsinkikanava.fi.

JAA