Kielilukion uudisrakennuksen sijainti Myllypurossa.

Myllypuron kampusalueen yhteyteen uusi kielilukio

Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi Vartiokylän alueella asemakaavan muutoksen, joka mahdollistaa lukiorakennuksen rakentamisen Myllypuron keskustaan kampusalueen yhteyteen. Valtuusto hyväksyi myös Helsingin Medialukion peruskorjaukseen lähes miljoonan euron korotuksen.

Kieli- ja aikuisopetukseen tarkoitettu rakennus tulee sijaitsemaan lähellä Myllypuron metroasemaa ja muutoinkin hyvien liikenneyhteyksien tuntumassa.

Kaavaratkaisun kustannukset ovat 32 miljoonaa euroa ja sisältävät uudisrakennuksen rakentamiskustannukset. Alueen aikaisemmasta käyttötarkoituksesta johtuva ja mahdollisesti pilaantunut maaperä on kunnostettava, mutta siitä aiheutuvat kustannukset kohdistuvat alueella olleelle toimijalle.

Helsingin kaupunki omistaa suunnittelualueen maan. Alueella on tällä hetkellä huoltoasema sekä suojametsänä hoidettu kapea puistoalue. Huoltoasematontin maanvuokrasopimus päättyy kuluvana vuonna elokuussa ja yritykset joutuvat poistumaan alueelta. Kaupunginkanslian elinkeino-osasto on tarjonnut yrityksille tukeaan tilanteen johdosta.

Medialukion peruskorjaukseen lähes miljoona euroa lisää

Helsingin Medialukion peruskorjaushankesuunnitelmaan hyväksyttiin lähes miljoonan euron korotus. Tapanilassa sijaitsevan lukion peruskorjauksen kokonaiskustannukset nousevat hieman yli 10 miljoonaan euroon.

Hankesuunnitelma koskee rakennuksen julkisivun ja vesikaton uusimista sekä ilmanvaihdon muutostöitä.

Rakentamisen aikana on tavanomaisten muutostöiden lisäksi ilmaantunut muutostarpeita, joita ei oltu sisällytetty alkuperäiseen hankesuunnitelmaan. Rakenteista paljastui rakennustöiden edetessä myös enemmän haitta-aineita, kuin mitä haitta-aineselvityksessä oli tullut esiin.

Peruskorjauksen enimmäishinnan korotuksella pyritään varmistamaan muun muassa se, että sisäilmaolosuhteiden parantamiseen tehdyt toimenpiteet toimivat parhaalla mahdollisella tavalla.

Korjaushanke toteutetaan viidessä eri vaiheessa. Koulu toimii koko urakan ajan siten, että kulloinkin työn alla olevassa rakennuksessa opiskelevat siirtyvät remontin ajaksi koulun tontilla sijaitsevaan väistötilaan. Medialukiossa opiskelee noin 860 opiskelijaa ja se on Helsingin suurin lukio. Se aloitti toimintansa vuonna 2005, kun Pohjois-Helsingin, Malmin ja Suutarilan lukiot yhdistettiin. Medialukio toimii Pohjois-Helsingin lukion entisissä tiloissa Tapanilassa.

Kaupunginvaltuuston kokous tallenteena Helsinki-kanavalla

Kaupunginvaltuuston kokouksen aluksi pidettiin valtuutetuille infotilaisuus koronaepidemiatilanteesta. Infotilaisuudessa puhuivat pormestari Jan Vapaavuori sekä apulaispormestarit Sanna Vesikansa, Pia Pakarinen, Nasima Razmyar ja Anni Sinnemäki.

Ennen kokouksen alkua valtuusto vietti hiljaisen hetken edesmenneen varavaltuutetun René Hurstin muistoksi. René Hursti työskenteli valtuustossa valtuutettuna vuosina 2013–2017 ensin Perussuomalaisten valtuustoryhmässä ja sittemmin perustamassaan René Hursti -valtuustoryhmässä. Vuodesta 2017 hän oli varavaltuutettuna Vasemmistoliiton ryhmässä.

Kaupunginvaltuuston kokous on tallennettu Helsinki-kanavalle. Tallenne julkaistaan torstaina 7.5.

Kaikki kaupunginvaltuuston kokouksen päätökset sekä kokouksen esityslista ja myöhemmin pöytäkirja ovat luettavissa kaupunginvaltuuston verkkosivulla.