Kauppatori ja Eteläranta ilmasta kuvattuna.

Valtuusto käsitteli esitystä Helsingin kaupunkistrategiaksi valtuustokaudelle 2021–2025

Kaupunginvaltuusto käsitteli 6.10. esitystä Helsingin kaupunkistrategiaksi valtuustokaudelle 2021-2025. Kaupunginvaltuusto päätti panna asian viikoksi pöydälle. Strategiaesityksen käsittely jatkuu kaupunginvaltuustossa 13.10., jolloin luvassa on strategiaehdotukseen tehtyjen kannatettujen ponsi- ja vastaehdotusten äänestykset.

Kaupunginvaltuuston kokouksessa strategiaesityksestä kuultiin pormestari Juhana Vartiaisen esittelyn ja valtuustoryhmien ryhmäpuheenvuorojen lisäksi valtuutettujen puheenvuoroja. Valtuuston kokous on katsottavissa tallenteena Helsinki-kanavalla

Kaupunkistrategia on lähtökohtana valmisteltaessa valtuustokauden talousarvioita ja toimintasuunnitelmia. Pormestari julkaisi esityksensä Helsingin kaupunkistrategiaksi 29.9.

Lisäksi kaupunginvaltuusto hyväksyi Meri-Rastilan itäosan asemakaavan muutoksen. Asemakaavan muutos koskee Meri-Rastilan 1990-luvun alussa rakennetun kerrostaloalueen itäosaa ja Ison Kallahden puistoa sekä Kallahden länsiosan viheralueita, Pohjavedenpuistoa ja Ullaksenpuistoa sekä asuinalueiden sisäisiä katualueita.

Tavoitteena on mm. tiivistää olemassa olevaa kaupunkirakennetta hyvien joukkoliikenneyhteyksien äärellä. Lisää asukkaita alueelle tulee noin 2 000.

Kaikki kaupunginvaltuuston päätökset julkaistaan päätöstiedotteet-sivulla. Päätöstiedote on luettavissa siihen saakka, kun pöytäkirja ilmestyy. Kaupunginvaltuuston pöytäkirjat ovat luettavissa täältä.

Kuva: Jussi Hellsten