Eteläranta mereltä.

Valtio päätti lisätalousarviossaan investoida uuteen arkkitehtuuri- ja designmuseoon

Alustavat selvitykset arkkitehtuuri- ja designmuseon konseptista ja toimintamallista on tehty yhteistyössä Helsingin kaupungin, opetus- ja kulttuuriministeriön ja museosäätiöiden kesken. Vuoden 2017 lopulla alkaneen suunnittelun lähtökohtana on ollut nykyisten museoiden toiminta ja kehittäminen. Museoilla on merkittävät kokoelmat, mutta niiden toimintaedellytykset ja tilat eivät vastaa tavoitteeseen kunnianhimoisesta näyttelytoiminnasta, yleisötyöstä tai alan kehittämisestä. Helsingin kaupungin lähtökohtana uudelle museolle on alusta saakka ollut korkea, kansainvälinen taso.

Selvitysvaiheen aikana käytyjen keskustelujen pohjalta Helsingin kaupunki ja opetus- ja kulttuuriministeriö ehdottivat toteutusmallia, jossa museon toiminnasta vastaisi uusi yritys ja kokoelmien omistajuudesta uusi säätiö. 

Museorakennus toteutettaisiin Eteläsataman alueelle osana alueen laajempaa kehittämistä. Alueesta järjestettäisiin kaksivaiheinen konsepti- ja suunnittelukilpailu, jonka tavoitteena olisi löytää taho, joka pystyisi toteuttamaan alueen kokonaisuuden mahdollisimman korkeatasoisesti. Museon osalta järjestettäisiin erillinen arkkitehtuurikilpailu.

Museon käyttötalous perustuisi omaan tulonhankintaan sekä opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuus- ja avustusjärjestelmän kautta myönnettävään tukeen. Lisäksi museo saisi tuloa säätiön pääoman tuotosta. Säätiön pääomittamisesta vastaisivat opetus- ja kulttuuriministeriö, Helsingin kaupunki ja yksityiset tahot. 

Valtion päätös pääomittaa museoita 60 miljoonalla eurolla tarkoittaa, että kaupungilta odotetaan päätöstä vastaavansuuruisesta pääomituksesta. Helsingin kaupunki ei osallistuisi museon käyttötalouden kustannuksiin.

Ennen lopullista päätöksentekoa jatkoselvityksiä tarvitaan muun muassa tilojen käytöstä ja toimintataloudesta.

Kaupunki jatkaa neuvotteluja asian edistämiseksi kaikkien mukana olleiden tahojen kanssa. Päätös kaupungin konkreettisesta osallistumisesta hankkeeseen tehdään alustavan arvion mukaan tämän vuoden aikana.

Kuva: Virpi Peltola.