Valitse vastuullisemmin -palvelu auttaa pienentämään hiilijalanjälkeä

Ilmastonmuutos on yksi keskeisimpiä elämänlaatuun vaikuttavia globaaleja muutosvoimia. Helsingissä tavoitteeksi on asetettu 60 prosentin päästövähennykset vuodelle 2030 ja hiilineutraalisuus vuoteen 2035 mennessä. Tähän tarvitaan sekä isoja rakenteellisia muutoksia että arjen tekoja.

Helsingin kaupunkimarkkinointisivusto MyHelsinki.fi:ssä avattu Valitse vastuullisemmin -palvelu auttaa valitsemaan kestävämpiä tapoja elää ja viihtyä Helsingissä. Se siivilöi MyHelsinki.fin sisällöstä vastuullisempia palveluja, kuten ravintoloita, liikkeitä, käyntikohteita, tapahtumia ja majoitusvaihtoehtoja. Nyt julkaistu versio on palvelun pilotti, joka sisältää rajatun määrän toimijoita. Tulevaisuudessa palvelu tulee sisältämään enemmän vastuullisia vaihtoehtoja aina liikkumiseen asti.

Palvelun kivijalkana toimivat Helsingille räätälöidyt vastuullisempien valintojen kriteerit, jotka on kehitetty yhdessä ajatushautomo Demos Helsingin sekä paikallisten sidosryhmien ja vastuullisuusasiantuntijoiden kanssa. Kriteereissä korostuvat ekologinen kestävyys ja erityisesti ilmastonmuutoksen torjunta, mutta myös ekologisen kestävyyden muut ulottuvuudet ja sosiaalinen vastuullisuus on huomioitu.

Palveluntarjoaja arvioi itse omaa palveluaan kriteeristön avulla, ja selvittää, mitkä kriteerit omassa palveluluokassaan täyttää. Jos palveluntarjoaja täyttää vähintään minimimäärän kriteerejä omassa palveluluokassaan, voidaan se luokitella vastuullisemmaksi valinnaksi MyHelsinki.fi:ssä. Palveluntarjoajan asiakkaat voivat antaa palautetta toimijan onnistumisesta vastuullisuudessa MyHelsinki.fi:n kautta.

Kriteeristön läpäisseet palveluntarjoajat on merkitty vihreällä kulmamerkillä ja jokaisen kohdalta pääsee tutkimaan, mitkä kriteerit täyttyvät ja mitkä eivät. Tarkoituksena ei ole hakea kaikki kriteerit täyttäviä mallioppilaita vaan kannustaa tekemään vaikuttava määrä parempaan elämäntapaan johtavia ratkaisuja.

Monipuolinen kriteeristö

Kriteeristöä rakennettaessa on keskitytty tutkitusti merkittävimpiin ekologiseen kestävyyteen vaikuttaviin tekijöihin eri kategorioiden osalta. Pääosin nämä liittyvät energian tuotannon aiheuttamiin kasvihuonekaasupäästöihin, liikkumisen vaikutuksiin ja ruoan ympäristövaikutuksiin. Lisäksi kriteeristössä on huomioitu muun muassa jätteiden käsittely, kiertotalouden mahdollisuudet ja luonnon monimuotoisuuden suojelu sekä esteettömyys, työllistäminen ja syrjinnän ehkäisy.

Kriteeristön tavoitteena on siivilöidä esiin vastuullisempia palveluntarjoajia ja kannustaa toimijoita kehittämään toimintaansa edelleen. Kriteeristö on jo pilottivaihetta valmistellessa kannustanut useampia toimijoita tekemään muutoksia, esimerkiksi vaihtamaan sähkö- tai lämmityssopimuksensa ympäristöystävällisemään vaihtoehtoon.

Kriteeristöstä on myös haluttu tehdä saavutettava erilaisille toimijoille, koska jokaisella on oltava mahdollisuus olla osa suurempaa muutosta. Aitoa vaikutusta syntyy, kun tarpeeksi suuri ja moninainen joukko tulee omilla teoillaan mukaan.

Tutustu palveluun My Helsinki -sivuilla