Helsingin seudun ja Helsingin osuus koko maan väestöstä.

Väestön keskittyminen Helsingin seudulle jatkuu

Helsingin seudun väestönkasvu on ollut nopeaa viimeiset 10 vuotta ja oli suurimmillaan vuonna 2016, lähes 19 000. Myös Helsingin kaupungin väkiluku on kasvanut viime vuosina nopeasti, keskimäärin 8 000 asukkaalla vuosina 2012–2017. Helsingin seudun ulkopuolisen Suomen yhteenlaskettu väestönkasvu on sen sijaan kääntynyt miinusmerkkiseksi vuonna 2015.

Työikäisten määrä laskee muualla Suomessa aiempia arvioita nopeammin

Helsingin kaupunki on julkaissut tänä syksynä uuden väestöennusteensa, jossa kaupungin ja seudun väestökehitystä arvioidaan vuoteen 2050 asti. Valtiollinen Tilastokeskus on puolestaan julkaissut tänä vuonna koko maata koskevan väestöennusteen, mutta Tilastokeskuksen oma kuntakohtainen ennuste ilmestyi viimeksi kolme vuotta sitten.

Tuoreimpia ennusteita vertailemalla näyttää siltä, että työikäinen väestö vähenee aikaisempia arvioita nopeammin Helsingin metropolialueen ulkopuolella. Tilastokeskuksen ennusteen mukaan työikäisten määrä Suomessa olisi vuonna 2040 jopa 85 000 henkeä aiempaa pienempi kuin laitoksen aiemmassa ennusteessa, ja tämä vähennys näyttää kohdistuvan kokonaan Helsingin seudun ulkopuoliseen Suomeen.

Lasten määrä jatkaa kasvuaan Helsingin seudulla ja erityisesti Helsingissä, mutta muussa Suomessa lasten määrä vähenee nopeasti. Vaikka syntyvyys voi edelleen alentua ennustettua enemmän, muuttoliike ja Helsingin seudun nuoriin aikuisiin painottuva ikärakenne lisää kuitenkin lasten määrää seudulla ja Helsingissä.

Eläkeikäisten määrä kasvaa nopeasti koko Suomessa. Koska Helsingin ja Helsingin seudun väestönkasvu on ollut ja on jatkossakin vauhdikasta, myös eläkeikäisten suhteellinen kasvu on täällä selvästi nopeampaa kuin muussa Suomessa. Toisaalta muuttoliike tuo Helsingin seudulle nuorta väestöä, joten vanhushuoltosuhde (eli työikäisten määrän suhde eläkeikäisten määrään) heikkenee Helsingissä ja Helsingin seudulla huomattavasti hitaammin kuin muussa Suomessa.

Suomen nettomaahanmuutosta noin viidennes tulee suoraan Helsinkiin

Suomen saamasta nettomaahanmuutosta 40 prosentin ennustetaan tulevan suoraan Helsingin seudulle ja tästä puolet nimenomaan Helsinkiin. Lisäksi Helsingin seutu saa muusta Suomesta muuttovoittoa, josta puolet oli vuosina 2010–2017 ulkomaalaistaustaista väestöä. Vaikuttaa siltä, että tämän suuntainen kehitys jatkuu. Siten Helsingin seudun kokonaismuuttovoitosta jopa 85 % on tällä vuosikymmenellä ollut ulkomaalaistaustaisia.

Helsingin kaupungin laatimassa väestöennusteessa kuitenkin oletetaan, että muusta Suomesta Helsingin seudulle tuleva muutto vähenee, koska muun Suomen muuttoalttiimmat ikäluokat ovat nopeasti pienenemässä erityisesti 2030-luvulla.

Tämän uutisen tiedot perustuvat kaupunginkansliassa tehtyyn tilastotarkasteluun, joka on julkaistu 13.12.18 artikkelina Kvartti-verkkolehdessä.

Lisätietoja:

järjestelmäpäällikkö Pekka Vuori, p. 09 310 36300, sähköposti: etunimi.sukunimi@hel.fi

Julkaisu:

Pekka Vuori: Väestön keskittyminen Helsingin seudulle jatkuu – Suomen, Helsingin ja Helsingin seudun uusien väestöennusteiden näkymiä vuoteen 2050. Kvartti-lehden verkkoartikkeli, linkki artikkeliin

JAA