Väkeä Senaatintorin terassilla kesällä 2020.

Kaupunkitilojen turvalliseen käyttöön liittyvää uutta henkilömäärien laskentapalvelua kokeillaan Helsingissä

Helsingin kaupunki testaa massalaskentapalvelua. Se kertoo, kuinka paljon ihmisiä on liikkeellä kaupungin keskeisissä ulkotiloissa eri aikoina. Testikäyttö aloitettiin Senaatintorin kesä -tapahtuman yhteydessä elokuun puolivälissä ja toinen mittauspiste avattiin Kansalaistorille syyskuun alussa.

Korona-aikana massalaskentapalvelu auttaa kaupunkia muun muassa varmistamaan, etteivät suositellut henkilömäärärajat tietyllä alueella ylity tapahtumien aikana. Järjestelmä tuottaa hälytyksen merkittävästä ja odottamattomasta väkimäärän kasvusta kohteessa. Se myös auttaa viranomaisia resurssien kohdentamisessa.

Palvelu perustuu videoanalytiikkaan.

Kamerat ja niiden yhteydessä oleva tekoäly mittaa kuva-alalta henkilömäärän keskiarvon kymmenen minuutin ajalta sovittuna ajankohtana. Mittauksen jälkeen henkilömäärätieto talletetaan tietokantaan ja datasta tuotetaan reaaliaikainen visuaalinen tilannekuva, Virian liiketoiminnan kehitysjohtaja Mika Rissanen selvittää.

Ratkaisun kuva-aineistoa käytetään ainoastaan henkilömäärän laskentaan, eikä se sisällä henkilöiden tunnistamiseen tai luokitteluun liittyvää toiminnallisuutta. Massalaskentaan tarkoitettujen kameroiden kuva-alat ja etäisyydet ovat suuria ja siksi yksittäisiä henkilöitä ei voida kuvasta tunnistaa.

-Massalaskentapalvelu vähentää osaltaan viranomaisten työtä ja auttaa kohdentamaan resurssit sinne, missä ihmisiä on runsaasti liikkeellä. Erilaisista turvallisuusnäkökulmista katsoen on arvokasta tietää keskeisissä kaupunkitiloissa, kuten keskustan toreilla tai puistoissa, olevia henkilömääriä ja myös väkimäärän kehitystä ajan kuluessa, valmiuspäällikkö Anssi Vuosalmi sanoo.

Palvelun on toteuttanut Helsingin kaupungille tieto- ja turvateknologiakonserni Viriaan kuuluvat Viria Security Oy ja Aureolis Oy.

-Virialla on vahva kokemus kameravalvontaratkaisujen toimittamisesta. Olemme viime aikoina kehittäneet ratkaisuja, joissa valvontakameran kuvasta voidaan erilaisia analytiikkamenetelmiä hyödyntäen saada informaatiota vaikkapa henkilömääristä tai tilojen käyttöasteesta, Mika Rissanen toteaa.

Lisää aiheesta
viria.fi

Kuva: Virpi Peltola