Women to Work -hankkeen yrittäjille ja HR-asiantuntijoille suunnattu tilaisuus järjestettiin Frantic Oy:n tiloissa Helsingin Ruoholahdessa.

Uusia ratkaisuja maahan muuttaneiden naisten työuran tukemiseksi

Kuvassa vasemmalta: palveluesimies Heidi Lehtovaara aikuisten työllisyyspalveluista, HR Manager Salla Järvinen Frantic Oy:stä, yritysluotsi Heidi Lihr elinkeino-osastolta ja  Women to Work -hankkeen projektisuunnittelija Tanja Namrood. 

Maahan muuttaneilla, erityisesti naisilla, on suuria haasteita työllistyä ja edetä työuralla Suomessa. Samaan aikaan useilla aloilla on työvoimapulaa. Miten tukea naisia työhön ja työssä? Näihin kysymyksiin etsittiin ratkaisuja yrittäjille ja HR-asiantuntijoille suunnatussa Women to Work -hankkeen aamiaistilaisuudessa Frantic Oy:n tiloissa Helsingin Ruoholahdessa.

"Suunnittelemme ja toteutamme digitaalisia palveluja suurille ja hyvin erilaisille käyttäjäryhmille – tässä monimuotoinen tekijäjoukko on valttikortti. Haluamme entisestään edistää monimuotoisuutta ja inklusiivisuutta myös omassa työyhteisössämme. Meille on tärkeä arvo, että jokainen voi töissä olla oma itsensä. On hienoa, että Women to Work -hankkeen kautta pääsemme lisäämään yhteistyötä niin muiden yritysten välillä kuin Helsingin kaupunginkin kanssa maahanmuuttajataustaisten naisten työllistymisen edistämiseksi, jakamaan parhaita käytäntöjä ja oppimaan lisää aiheesta", kertoo Frantic Oy:n HR Manager Salla Järvinen.

Maahan muuttaneiden työmarkkinapolkuja tarkastellut Anu Yijälä korostaa, että muuttaneilla on suuri tarve olla yhteiskunnalle hyödyksi. Työnteolla on vahva yhteys myös kotoutumiseen ja hyvinvointiin. Korkeasti koulutetuilla on kuitenkin usein edessä haasteita, kun aiemmin hankittua koulutusta ja työkokemusta ei pääsekään Suomessa hyödyntämään. Maahan muuttaneet kohtaavat ennakkoluuloja ja syrjintää usein jo rekrytointivaiheessa. Tutkimukset kuitenkin todistavat, että monimuotoiset organisaatiot ovat tuottavampia.

"Organisaatio on sitä tehokkaampi ja tuottavampi, mitä paremmin kaikkien työntekijöiden osaaminen saadaan käyttöön. Työntekijä, joka kokee voivansa hyödyntää osaamistaan täysivaltaisesti, myös sitoutuu työpaikkaansa tehokkaammin ja tekee parempaa tulosta", painottaa tutkija Jonna Louvrier.

Louvrier tietää mistä puhuu, koska toimii tutkimustyön ohella myös yrittäjänä sekä monimuotoisuusjohtamisen kouluttajana ja konsulttina Includia Leadership -yrityksessä.

Monimuotoisuusjohtamisen avulla voidaan siis konkreettisesti tukea maahan muuttaneita naisia työelämässä, mutta myös työuralla etenemisessä. Tästä syystä monimuotoisen työelämän pelisääntöihin tarvitaan koulutusta johtotasolta työntekijätasolle. Työpaikan jokapäiväisessä arjessa lähiesihenkilön rooli on keskeinen. Työnantajien ja yrittäjien tukena Helsingin kaupungilla työskentelevä yritysluotsi Heidi Lihr on samoilla linjoilla.

"Monimuotoisissa tiimeissä tietoa käytetään tehokkaammin. Tuetaan ja opitaan toisiltamme. Näin meistä tulee entistä kilpailukykyisempiä toimijoita", Lihr kiteyttää.

Miten sinun mielestäsi suomalaiset yritykset saataisiin rohkeammin palkkaamaan maahan muuttaneita osaajia? Lähde mukaan verkostoon löytämään ratkaisuja! Seuraava Women to Work -hankkeen tapaaminen järjestetään alkuvuodesta 2020. Löydät hankkeen myös LinkedInistä ja Twitteristä hashtagilla #WomentoWork.

Helsingin TYP:n aikuisten palvelujen koordinoimaa Women to Work -hanketta rahoittavat Helsingin kaupunki ja Euroopan sosiaalirahasto. Hanke tekee tiivistä yhteistyötä pääkaupunkiseudun yrittäjien kanssa.

Lisätietoja: Tanja Namrood, s-posti: tanja.namrood(at)hel.fi; Heidi Lihr, s-posti: heidi.lihr(at)hel.fi ja Heidi Lehtovaara, s-posti: heidi.lehtovaara(at)hel.fi

Lue lisää

Helsingin TYP

Women to Work -hankkeen kautta uusia ratkaisuja maahan muuttaneille naisille


JAA