Kaupungintalo. Kuva: Mika Lappalainen

Ehdotus uudesta toimialarakenteesta päättäjien käsittelyyn

Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto ryhtyy ensi maanantaina käsittelemään ehdotusta, jossa täsmennetään kaupungin neljän toimialan rakennetta ja niihin kuuluvia palvelukokonaisuuksia. Pakettiin kuuluu ehdotus kaupungin hallintosäännöksi, jossa uusi johtamisjärjestelmä määritellään.

Kaupunginvaltuuston maaliskuussa tekemän periaatepäätöksen mukaan Helsinki siirtyy pormestarimalliin ja virastot ja liikelaitokset yhdistetään neljään toimialaan.

Valtuuston päätöksen jälkeen kymmenen työryhmää ovat valmistelleet tulevan organisaation johtamista, hallintoa, toimialoja ja palvelukokonaisuuksia. Nyt käsittelyyn tuleva kaupunginjohtajan esitys on valmisteltu työryhmien työn ja johtajistokäsittelyn pohjalta.

Esityksen mukaan keskushallinnon lisäksi neljä muuta toimialaa ovat kasvatus ja koulutus, kaupunkiympäristö, kulttuuri ja vapaa-aika sekä sosiaali- ja terveystoimiala.

Kullakin toimialalla on 13-jäseninen lautakunta. Kasvatus- ja koulutuslautakunnalle esitetään perustettavaksi suomenkielinen jaosto ja ruotsinkielinen jaosto. Kaupunkiympäristölautakunnalla olisi lupajaosto. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle perustettaisiin avustusjaosto ja ruotsinkielisen työväenopiston jaosto. Sosiaali- ja terveyslautakunnalla olisi yksi jaosto.

Kasvatus ja koulutus -toimialan kolme palvelukokonaisuutta olisivat varhaiskasvatus ja esiopetus, perusopetus sekä lukio ja ammatillinen koulutus.

Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuudet ovat esityksen mukaan maankäyttö ja kaupunkirakenne, rakennukset ja yleiset alueet sekä palvelut ja luvat. Palvelukokonaisuutta vastaavina yksikköinä toimialaan sisältyvät pelastuslaitos ja liikenneliikelaitos HKL omine lauta- ja johtokuntineen.

Kulttuuri ja vapaa-aika -toimialan palvelukokonaisuudet olisivat kulttuuri ja taide, vapaa-aika ja ruotsinkielinen työväenopisto.

Sosiaali- ja terveystoimialan palvelukokonaisuudet ovat esityksen mukaan perhe- ja sosiaalipalvelut, terveys- ja päihdepalvelut sekä sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut.

Nykyisten virastojen ja liikelaitosten hallinto- ja tukipalvelut keskitetään toimialojen alaisuuteen.

Johtamisen jaoston käsittelyn jälkeen ehdotus etenee kaupunginhallitukseen ja sen jälkeen kaupunginvaltuustoon, jonka on määrä päättää asiasta 22. kesäkuuta.

Lisää aiheesta:

Kaupunginjohtajan esitys löytyy kaupunginhallituksen johtamisen jaoston esityslistalta.

Kaupunki uudistuu

16.5. Ehdotus Helsingin uudesta toimialarakenteesta pöydälle

Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto päätti jättää ehdotuksen kaupungin uudesta toimialarakenteesta pöydälle. Johtamisjärjestelmän uudistaminen ja hallintosäännön johtamisjärjestelmää koskevien osien hyväksyminen tulee jaoston käsittelyyn kahden viikon kuluttua 30. toukokuuta. Lue lisää