Talon vihreässä seinässä lukee terveys- ja hyvinvointikeskus

Uusi toimiala kokoaa vuoden 2023 alussa Helsingin sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen yhteen

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 16.3.2022 sote-uudistukseen liittyvän hallintosäännön muutoksen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen rakenteeseen. Uusi sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala aloittaa 1.1.2023.

Toimialalle tulee luottamuselimiksi sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta sekä pelastusjaosto ja yksilöasioiden jaosto. Pelastustoimi siirtyy kaupunkiympäristön toimialalta palvelukokokokonaisuudeksi uudelle toimialalle. Muutoksia tulee myös toimialajohtajan ja pelastuskomentajan sekä muiden viranhaltijoiden toimivaltoihin.

Talouden ohjaukseen tehtävät muutokset hallintosääntöön liittyvät valtion rahoittaman toiminnan eriyttämisvaatimukseen. Laki edellyttää myös kansalliskielilautakunnan perustamista.

Muutosvaiheessa, kun uudet toimielimet eivät vielä ole aloittaneet, kaupunginhallituksen sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistusjaosto käyttää niiden toimivaltaa vuonna 2022.

Lisäksi uudistuksesta aiheutuu sääntömuutostarpeita, jotka ratkaistaan muualla kuin hallintosäännössä tai tehdään syksylle 2022 suunnittelussa hallintosäännön tarkistuksessa.

Uuden toimialan hallinnon organisointi ja muut tarvittavat muutokset tehdään uuden toimialan toimintasäännön valmistelussa.


Lisätietoa:

Hallintosäännön muutos