Suoraan sisältöön
A A A

Helsingille uusi osallisuusmalli

Kaupunginhallitus päätti 13. marraskuuta osallisuuden ja vuorovaikutuksen periaatteiden ja niiden osatekijöihin perustuvan osallisuusmallin toimeenpanemisesta vuosille 2018-2021. Osallisuuden linjauksissa määritellään osallistumisen malli, osallistuva budjetointi, asukas- ja käyttäjäraadit sekä verkko-osallistuminen. Osallisuusmallin valmistelu on tehty yhteistyössä asukkaiden ja yhteisöjen kanssa.

Helsingin osallisuusmalli kattaa asukkaiden osallistumisen rinnalla järjestöjen, elinkeinoelämän ja muiden sidosryhmien laajamittaisen osallistumisen ja vuorovaikutuksen kaupungin suunnittelun ja päätöksenteon eri vaiheissa.

Osallisuuden ja vuorovaikutuksen kokonaisuuteen sisällytetään muiden muassa alueellinen osallisuus sekä stadiluotsit, jotka alueiden vastuuhenkilöinä voivat auttaa asukkaita aloitteiden ja kehittämisehdotusten edistämisessä. Yritysluotsit puolestaan toimivat alueilla yritystoiminnan edistäjinä.

Osallistuvaan budjetointiin varataan määräraha käytettäväksi alueellisesti tai koko kaupunkia koskeviin hankkeisiin. Ehdotuksia osallistuvan budjetoinnin hankkeiksi voivat tehdä ja niistä äänestää kyseisenä vuonna 12 vuotta täyttävät ja sitä vanhemmat helsinkiläiset.

Osallisuusmalliin sisältyy myös suunnitelma kaupungin vapaaehtoistoiminnan kehittämiseksi. Lisäksi osallisuutta halutaan edistää avaamalla kaupungin julkisia palvelutiloja asukas- ja yhteisötoiminnalle entistä laajemmin.

Lallukan peruskorjaukselle noin 4,5 miljoonan euron avustus

Kaupunginhallitus hyväksyi avustuksen Juho ja Maria Lallukan taiteilijakotisäätiön peruskorjaukseen. Noin 4,5 miljoonan euron suuruinen avustus kohdistuu Lallukan ateljee- ja työtilojen sekä yhteistilojen peruskorjaukseen. Valtio on myöntänyt peruskorjaukseen vastaavansuuruisen summan.

Kaupunkiympäristölautakunnan käyttöön hyväksyttiin noin 7,7 miljoonan euron määräraha kaupungintalokortteleiden kehittämistä varten. Määräraha ohjataan Sofiankatu 4:ssä sijaitsevan kiinteistön perusparannuksen rakentamiseen, torikortteleiden opasteiden ja julkisivuvalaistuksen uusimiseen sekä torikortteleiden 1. kerroksen myymälätilojen muutostöihin.

Lisää aiheesta:

Kaupunginhallituksen esityslistat ja päätöstiedotteet.

Osallisuus ja vuorovaikutusmalli

JAA