Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi Maailman toimivin kaupunki – Helsingin kaupunkistrategian vuosille 2017-2021. Kuva: Aleksi Poutanen.

Uusi kaupunkistrategia hyväksyttiin: Helsinki tähtää maailman toimivimmaksi kaupungiksi

Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi Maailman toimivin kaupunki – Helsingin kaupunkistrategian vuosille 2017-2021. Strategia tule ohjaamaan ja linjaamaan kaupungin toimintaa ja taloussuunnittelua koko käynnissä olevan valtuustokauden ajan. Kaupunkistrategia on valmisteltu yhdessä kaupunginvaltuuston poliittisten ryhmien kanssa.

Strategian käsittely ja keskustelut käytiin kaksi viikkoa sitten pidetyssä valtuuston kokouksessa, jossa esitettiin 24 toivomusponsiehdotusta sekä yksi hylkäysehdotus ja yksi vastaehdotus.

Äänestyksissä toivomusponsista hyväksyttiin 10. Toivomusponnet ovat luettavissa esityslistan liitteestä.

Valtuutettu Mika Raatikaisen esittämä hylkäysehdotus ja valtuutettu Pentti Arajärven esittämä päätösehdotuksen sanamuotoa koskenut vastaehdotus kaatuivat äänestyksissä.

Kaupunkistrategia on luettavissa kaupungin sivuilla.

Korkeasaaren eläintarhan toiminta säätiölle

Kaupunginvaltuusto päätti, että Korkeasaaren eläintarhan toiminta siirretään säätiön hoidettavaksi 1.1.2018 alkaen. Säätiömalliin siirtyminen ei muuta eläintarhan toiminnan periaatteita ja tavoitteita.

Säätiömalli mahdollistaa eläintarhalle kuitenkin nykyistä itsenäisemmän aseman ja tämä sopii hyvin Korkeasaaren toiminnan luonteeseen eläinsuojelu- ja virkistyskohteena. Säätiön tarkoitus ei ole tuottaa voittoa.

Kaupunginvaltuusto käsitteli kokouksessaan myös lähes 40 valtuutettujen tekemää aloitetta.

Kaupunginvaltuuston seuraava kokous pidetään keskiviikkona 11.10.2017.

Lisää aiheesta:

Kaupunginvaltuuston esityslista ja päätöstiedote 27. syyskuuta.

Äänestystulokset ja kokoustallenne julkaistaan torstaina Helsinki-kanavalla.