Tulevaisuuden tekemisen museo -kansikuva konseptisuunnitelmassa.

Uusi arkkitehtuuri- ja designmuseo sytyttää katsomaan maailmaa suunnittelijan silmin: kaiken voi tehdä toisin, paremmin.

Uuden arkkitehtuuri- ja designmuseon konseptisuunnitelma on valmistunut. Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Helsingin kaupungin tilaama suunnitelma esittää, että Helsinkiin rakennetaan maailmanluokan arkkitehtuuri- ja designmuseo. Museon tavoite on sytyttää katsomaan maailmaa suunnittelijan silmin: kaiken voi tehdä toisin, paremmin.

Museo näyttäisi kokoelmillaan ja tarinoillaan, miten suunnittelijoiden ja muotoilijoiden valinnat ovat rakentaneet yhteistä maailmamme. Museo kokoaisi ihmisiä yhteen tuoden arkkitehtuurin ja designin yhteiskunnalliseen keskusteluun tulevaisuuden suurten kysymysten ratkaisemiseksi.

Museon tavoitteena olisi olla käyttäjälähtöinen, aktiivisesti avoin sekä kunnianhimoisesti kokeileva. Museon sydän olisi pohjoismaiden merkittävin ja laajin arkkitehtuuria ja designia yhdistävä ydinnäyttely.

Muotoilua ei vain esiteltäisi, vaan sitä pääsisi myös kokeilemaan sellaisena, miksi se on alun perin luotu: pidettävänä, tartuttavana, koskettavana.  Uuden teknologian myötä voisi kokea myös sellaista suunnittelua, jota ei vielä ole olemassa ja testata tulevaisuuden ratkaisuja virtuaalitilassa. Museo olisi alusta, yhteistyökumppani ja solmukohta arkkitehtuurin ja designin toimijoiden, eri alojen ja käyttäjien yhteistyölle.

Museota kaavaillaan Eteläsatamaan

Museon pohjaksi perustettaisiin ehdotuksen mukaan uusi säätiö, johon yhdistyisivät myös olemassa olevien museoiden taustasäätiöt. Lisäksi museon toimintaa varten perustettaisiin yritys.

Museorakennus toteutettaisiin Eteläsataman alueelle osana alueen laajempaa kokonaiskehittämistä. Hankkeen eteneminen vaatii jatkoselvityksiä tarvittavista tiloista, taloudesta ja hallinnosta. Valmistelun on tarkoitus jatkua kevään aikana.

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Helsingin kaupunki päättävät ehdotetun toteutusmallin valmistelun jatkamisesta yhteistyössä nykyisten museo-organisaatioiden kanssa.

- Kaupunki on valmis edistämään konseptisuunnitelman mukaisen uuden museon rakentamista Helsinkiin, mikäli yhteisymmärrys hankkeen rahoituksesta ja etenemisestä eri kumppanien kanssa löytyy. Keskeistä on, että kaupunki investoi maailmanluokan sisältöön ja kokemuksellisuuteen – ei pelkkiin seiniin. Eteläsataman alueen kehittäminen ja merellisyys on kaupungille tärkeää. Museon sijoittaminen juuri tälle alueelle avaa kaupungille mahdollisuuden uudenlaisen kaupunkitilan kehittämiselle ydinkeskustaan, sanoo Helsingin pormestari Jan Vapaavuori.  

Konseptisuunnitelmatyön käynnistivät syksyllä 2018 opetus- ja kulttuuriministeriö ja Helsingin kaupunki yhteistyössä Designmuseon säätiön ja Suomen arkkitehtuurimuseon säätiön kanssa. Suunnitelman laativat toimitusjohtaja Tuomas Auvinen, vanhempi asiantuntija Outi Kuittinen ja museoasiantuntija Ulla Teräs. Konseptityön tukena oli valtion, kaupungin ja museoiden edustajista koostunut ohjausryhmä. Työtä edelsi elokuussa 2018 julkistettu selvitys toteuttamisen edellytyksistä ja tarvittavista toimenpiteistä.

Lisää aiheesta
Konseptisuunnitelma
Kansainvälistä huipputasoa edustava Arkkitehtuuri- ja designmuseo Helsinkiin - Selvitys toteuttamisen edellytyksistä ja tarvittavista toimenpiteistä. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2018:29
Uuden arkkitehtuuri- ja designmuseon toteutusmalliehdotus
28.3.2019


JAA