Rakentuva Kalasatama

Uusi AM-ohjelma ohjaa Helsingin asumisen rakentamista seuraavat neljä vuotta

Helsingin asuntotuotantotavoite kasvaa tuhannella asunnolla vuonna 2023. Täydennysrakentamisen merkitys korostuu kaupunkiuudistuksen tuodessa uutta elinvoimaa kolmelle asuinalueelle. Hitas-järjestelmä puolestaan korvataan uudella kohtuuhintaisen omistusasumisen mallilla.

Helsingissä asumisen pitkäjänteistä suunnittelua ohjaa valtuustokausittain laadittava asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma (AM-ohjelma). Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi uuden AM-ohjelman kokouksessaan 11.11.2020. AM-ohjelma linjaa kuinka paljon ja millaista asumista Helsingissä rakennetaan seuraavan neljän vuoden aikana.

Helsingin tavoitteena on, että kaupunkiin syntyy 7000 uutta asuntoa vuoteen 2022 asti. Vuodesta 2023 eteenpäin tavoite nousee 8000 asuntoon vuodessa. Kaupungin oman asuntotuotannon tavoite on 1 500 asuntoa vuodessa vuoteen 2022 saakka ja 25 prosenttia toteutuvasta asuntotuotannosta vuodesta 2023 eteenpäin.

”Yksi Helsingin kaupungin päättäjien tärkeimmistä tehtävistä on varmistaa, että kaupungissa on tarpeeksi kohtuuhintaisia asumisvaihtoehtoja muuttuviin elämäntilanteisiin sekä täällä jo asuville, että Helsinkiin lähivuosina muuttaville tuhansille uusille asukkaille. Kestävään kaupunkikehitykseen kuuluu lisäksi, että kaupungista pidetään huolta kokonaisvaltaisesti – myös vanhemmat kaupunginosat pidetään kehityksessä mukana. Näihin haasteisiin uusi AM-ohjelma vastaa mielestäni hyvin”, pormestari Jan Vapaavuori sanoo.

Kaupunkiuudistus tuo elinvoimaa asuinalueille

Helsinki käynnistää AM-ohjelman puitteissa uudenlaisen kaupunkiuudistuksen mallin, jonka tavoitteena on luoda uutta elinvoimaa asuinalueille kokonaisvaltaisesti yli kaupungin toimialarajojen. Ohjelmakaudella kaupunkiuudistusalueet ovat Malminkartano-Kannelmäki, Malmi ja Mellunkylä.

Helsingin kaupunkistrategiaan on kirjattu tavoitteeksi asema asuinalueiden eriytymisen ehkäisyn eurooppalaisena huippuesimerkkinä. Kaupunkiuudistus on työkalu, jolla Helsinki pyrkii toteuttamaan tätä strategista tavoitetta ja näin mahdollistamaan kaupunginosien tasavertaisuuden ja hyvinvoinnin.

Tavoitteena on, että kaupunkiuudistusalueille rakennettaisiin kolmannes lisää asuntoja vuoteen 2035 mennessä. Alueiden asuntokannan hallinta- ja rahoitusmuotojakauman tulee kehittyä kohti kaupungin hallinta- ja rahoitusmuototavoitetta.

Hitas-järjestelmä korvataan ohjelmakauden puolivälissä

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen esityksen käynnistää valmistelu mallista, joka turvaa kohtuuhintaisen omistusasumisen eri helsinkiläisillä asuinalueilla. Valmistelun tavoitteena on nykymuotoisesta Hitas-järjestelmästä luopuminen ja sen korvaaminen ohjelmakauden puolivälissä.

Asumisen hallinta- ja rahoitusmuototavoitteen mukaan vuodesta 2023 alkaen rakennettavista asunnoista 30 prosenttia tulisi olla pitkäaikaisesti säänneltyjä ARA-vuokra-asuntoja (joista 500 opiskelija- ja nuorisoasuntoja), 20 prosenttia tulisi olla välimuodon asuntoja ja 50 prosenttia sääntelemättömiä omistus- ja vuokra-asuntoja. Näistä kaupunki toteuttaa keskimäärin 250 omistusasuntoa omana rakennuttamisena niillä alueilla, joille omistusasuntotuotantoa ei muuten synny.

Puolet uusilla alueilla, puolet täydennysrakentamista

AM-ohjelmassa myös linjataan, että perheasuntojen riittävä osuus omistusasuntotuotannosta turvataan. Kerrostaloissa sääntelemättömässä omistusasuntotuotannossa tontin asuinrakennusoikeudesta keskimäärin 40-50 prosenttia toteutetaan perheasuntoina. Perustelluista syistä tavoitteesta voidaan poiketa alueilla, joilla perheasuntojen määrä on jo riittävä.

Asuntotuotannosta 50 prosenttia toteutuu uusilla asuinalueilla ja 50 prosenttia täydennysrakentamisena. Keskeisimmät aluerakentamiskohteet seuraavina vuosina ovat Kalasatama, Länsisatama, Kruunuvuorenranta, Pasila, Kuninkaantammi sekä Malmin entisen lentokentän alue.

Lue lisää AM-ohjelmasta täällä: hel.fi/asunto-ohjelma