Neljä henkilöä keskustelee pöydän ääressä.

Uudistuvilla työllisyyspalveluilla valtava kysyntä

Työllisyyden kuntakokeilu alkaa 1. päivä maaliskuuta ja Helsingin työllisyyspalvelut saavat sen myötä noin 50 000 uutta asiakasta maaliskuun aikana. Kuntakokeilussa Helsinki vastaa osin alueensa työ- ja elinkeinopalveluiden (TE-palvelut) tarjoamisesta. Helsingin työllisyyspalvelujen asiakkaaksi ohjataan ne työttömät ja työvoimapalveluissa olevat työnhakijat, jotka eivät ole oikeutettuja ansiopäivärahaan. Lisäksi kohderyhmään kuuluvat kaikki alle 30-vuotiaat työnhakijat sekä maahanmuuttajat ja vieraskieliset, jotka ovat joko työttömänä tai työvoimapalvelujen piirissä.

Koronapandemia on kurittanut palvelualaa ja nuorten työllistymistä poikkeuksellisen kovalla kädellä Helsingissä, ja tilanne on heijastunut myös kaupungin työttömyyslukuihin. Helsingin kaupungin maahanmuutto- ja työllisyysasioiden johtaja Ilkka Haahtela kertoo, että työllisyystilannetta pyrittiin ratkomaan kuntatasolla jo ennen pandemiaa. Nyt työllä on entistä suurempi merkitys.

”Työttömyys on mutkistunut. Taustalla voi olla osaamisen puutetta, työ- ja toimintakykyyn liittyviä haasteita tai verkostojen puutetta. Työmarkkinatkin ovat muuttuneet ja muuttuvat jatkossa yhä enemmän ja nopeammin”, Haahtela sanoo.

Helsingin työllisyyspalveluissa luodaankin nyt uudenlaista vaikuttavan työllistämisen mallia. Tämän uuden mallin tavoitteena on ennen kaikkea etsiä työllisyystilanteeseen ratkaisuja ja poistaa esteitä.

”Työllisyyspalveluja on tärkeä pilotoida rohkeasti. Meillä on isona kaupunkina siihen hyvät eväät. Emme voi tuottaa kaikkia palveluja itse, mutta kattavan kumppaniverkoston avulla pystymme ohjaamaan asiakkaat oikeiden palveluiden äärelle. Kuntakokeilussa hyödynnetään vahvasti myös dataa ja tiedolla johtamista. Sekin auttaa meitä toimimaan entistä ketterämmin”, Haahtela lisää.

Lue lisää kuntakokeilusta: tyollisyyspalvelut.hel.fi

Suurempi palveluverkko ja enemmän resursseja

Nyt käynnistyvät työllisyyden kuntakokeilut tehostavat työnhakijoiden palveluvalikoimaa ja asiakaskokemusta. Kuntakokeilut mahdollistavat vahvemman yhteistyön yrityskentän, oppilaitosten sekä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa, jotta työttömien työnhakijoiden työllistymisen esteitä voidaan purkaa.

”Muutoksen myötä Helsingin kaupungille siirtyy TE-toimistosta noin 250 työllisyydenhoidon ammattilaista sekä toimitiloja Itäkeskuksesta ja Pasilasta. Helsingissä on pääkaupunkina suuret asiakasvolyymit ja siksi se on hieman erilaisessa asemassa kuin muut kaupungit. TE-palveluista kaupungille siirtyvien 50 000 työnhakijan joukosta noin 40 prosenttia on maahanmuuttajia”, palveluesihenkilö Heidi Lehtovaara sanoo.

Työllisyyden kuntakokeilu avaa uusia ja tehokkaampia väyliä työllistymiseen myös maahan muuttaneille.

”Lähes 70 prosenttia naisista muuttaa Suomeen perhesyistä, jolloin koulutus- tai työpaikkaa, saati sosiaalisia ja ammatillisia verkostoja ei usein ole valmiina”, Lehtovaara lisää.

Palvelua monilla kielillä

Työllisyyspalveluiden asiakkaille on tärkeää, että he saavat palveluita omalla äidinkielellään. Sama on huomattu myös Helsingin työllisyydenhoidon koordinoimassa Women to Work -hankkeessa (2019–2021).

”Olemme palvelleet työnhakija-asiakkaitamme suomen, ruotsin ja englannin lisäksi venäjäksi, somaliksi ja arabiaksi. Selkosuomen käyttö on myös tärkeää. Lisäksi olemme pystyneet tukemaan ostopalveluilla sellaisia tarpeita, joita emme ole aiemmin voineet ottaa huomioon”, kertoo projektisuunnittelija Tanja Namrood.

Hän muistuttaa, että keskeistä on ymmärtää asiakkaan kokonaistilanne.

”Kuntakokeilun myötä pystymme panostamaan niin omakielisyyteen kuin intensiiviseen ohjaustyyliinkin. Työllisyyden esteenä voi olla esimerkiksi jokin terveysasia, joka tulee omakielisen ohjauksen avulla selkeästi esille. Tällöin voimme auttaa sen ratkomisessa ja polku kohti työllistymistä voi aueta”, Namrood kertoo.

Auttamista yhteisvoimin ja monialaisesti

Työhön kuntouttavien palveluiden Nuorten tiimi palvelee monien eri palvelujen tarpeessa olevia alle 30-vuotiaita nuoria. Palveluesihenkilö Kristiina Ahon mukaan tiimin perusperiaatteena on auttaa nuoria kokonaisvaltaisesti eteenpäin elämässä, joko töihin tai opintojen pariin.

”Meillä tulee jatkossakin olemaan laaja-alaista osaamista. Mukana on sosiaalityöntekijöitä, sosionomiasiantuntijoita AMK-koulutuksella, TE-toimistosta siirtyviä asiantuntijoita eri taustoilla sekä esimerkiksi ammatinvalintakysymyksiin erikoistuneita psykologeja”, Aho kertoo.

Mukana tiimissä on myös muun muassa Kelan työkykyneuvojia, opinto-ohjaaja, terveydenhoitajien palveluja sekä yrityskoordinaattori.

”Tällaisen toimintamallin ja kokoonpanon avulla pystymme saamaan nuoren tilannetta ja asioita oikeasti eteenpäin”, Aho painottaa.

Ilkka Haahtela kertoo kuntakokeilusta.

Työllisyyden kuntakokeiluihin valituilla alueilla osa valtion työ- ja elinkeinotoimistojen tehtävistä siirretään kuntien vastuulle. Kuntakokeilussa Helsingin kaupunki järjestää noin 50 000 asiakkaalle työllisyyspalveluja. Työllisyyden kuntakokeilujen valtakunnallisena tavoitteena on edistää työttömien työnhakijoiden työllistymistä sekä koulutukseen ja palveluihin ohjautumista nykyistä tehokkaammin ja luoda uusia ratkaisuja osaavan työvoiman saatavuuteen. Kokeilut alkavat 1.3.2021 ja päättyvät 30.6.2023.

Lisää kuntakokeilusta: tyollisyyspalvelut.hel.fi