Helsinki ilmasta kuvattuna aurinkoisena päivänä.

Paikalliset ja globaalit ilmiöt vaikuttavat Helsinkiin – uudistetulla sivustolla tietoa kaupungin toimintaympäristöstä

Helsinki on jatkuvassa muutoksessa, ja tulevaan varautuminen vaatii hyvää ja ajantasaista tietopohjaa kaupungin toimintaympäristöön vaikuttavista ilmiöistä ja kehityskuluista. Olennaisia kaupungin palveluihin ja toimintaan vaikuttavia ilmiöitä ja muutoksia on kerätty uudistetulle toimintaymparisto.hel.fi -sivustolle.

Päivittyvä sivusto tarjoaa tietoa, joka auttaa ymmärtämään, miten kaupunkien toimintaympäristöön vaikuttavat sekä globaalit kehityskulut että kansalliset ja paikalliset ilmiöt. Koronakriisi on osoittanut sen, että muutokset voivat olla hyvin nopeita. Toimintaympäristön muutoksista tarvitaan ajantasaista ja kattavaa tietoa mm. kaupungin yhteisistä tavoitteista, strategiasta sekä kehittämisestä käytävän keskustelun ja valmistelun tueksi.

Sivusto on jaettu neljään osioon: väestö ja elinolot, talous ja työmarkkinat, hyvinvointi ja terveys sekä kaupunkitilan ja -rakenteen kehitys. Väestö ja elinolot –osiossa pureudutaan muun muassa Helsingin väestön monimuotoistumiseen ja ikääntymiseen sekä muutoksiin kaupunkitilan käytössä ja kuluttajakäyttäytymisessä. Talous ja työmarkkinat -osio kokoaa tietoa työmarkkinoiden murroksesta, kaupungin kasvun edellytyksistä ja kaupungin taloustilanteen tulevaisuudennäkymiin vaikuttavista ilmiöistä. Hyvinvointi ja terveys -osiossa tarkastellaan erityisesti muun muassa alueellisia ja väestöryhmien välisiä eroja helsinkiläisten hyvinvoinnissa. Kaupunkitilan ja -rakenteen kehitys -osiossa keskitytään Helsingin asukaskokemukseen, kaupungin pito- ja vetovoimaan liittyviin ilmiöihin sekä erityisesti asuinalueiden ja asumisen muutoksiin sekä mm. uusiin kehityskulkuihin. Kaikissa osiossa käsitellään myös koronapandemian vaikutuksia kaupungin toimintaan ja kaupunkilaisten arkeen.

Sivustoa päivitetään kaupunkistrategian päivityksen edetessä syksyllä 2021. Sivustoon pääsee tutustumaan tästä.