Kuva: Kimmo Brandt

Ulkokuntalaisten terveyskeskusmaksusta luovuttiin

Helsingissä ei enää peritä terveyskeskusmaksua ulkokuntalaisilta. Helsinkiläisiltä terveyskeskusmaksut poistettiin vuoden 2013 alusta. Ulkokuntalaisilta kaupunki on sen sijaan perinyt maksun terveyskeskuslääkärin vastaanotosta.

Suomessa terveyskeskuspalvelut voi valita mistä tahansa kunnasta ja koska ulkokuntalaisten on oltava tasavertaisessa suhteessa kaupungin omiin asukkaisiin nähden, päätettiin heiltä perittävä terveyskeskusmaksu poistaa. Ulkokuntalaisella tarkoitetaan tässä yhteydessä Suomessa sijaitsevalta toiselta paikkakunnalta tulevaa henkilöä.

Terveyskeskusmaksusta luopumisella ei ole kaupungin nettomenojen näkökulmasta merkitystä, sillä kaupunki saa periä ulkokuntalaisen hoitokustannukset hänen kotikunnaltaan täysimääräisesti.

Ulkokuntalaisen terveyskeskusmaksun lisäksi Helsingissä on tähän saakka peritty terveyskeskusmaksu myös Suomen ulkopuolelta tulevilta asiakkailta. Helsingin kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 13.6.2018 poistaa tämänkin maksun. Maksusta luopumisella ei arvioida olevan niin merkittävää vaikutusta palvelujen kysyntään, että se vaikeuttaisi helsinkiläisten hoitoon pääsyä.

JAA