Työttömyysaste pieneni kaikilla Helsingin asuinalueilla

Helsingin työttömyysaste oli vuoden 2018 lopussa 9,2 prosenttia. Työttömyysaste pieneni vuoden takaisesta reilulla prosenttiyksiköllä. Työttömyysaste laski kaikissa Helsingin suurpiireissä. Eniten pudotusta oli korkeimman työttömyysasteen alueella Itäisessä suurpiirissä. Vähiten työttömyysaste laski Eteläisessä suurpiirissä. Työttömyysasteet vaihtelevat Helsingin isoissa suurpiireissä Eteläisen 5,8 prosentin ja Itäisen 13,4 prosentin välillä.

Myönteinen työllisyyskehitys vaikutti koko kaupungissa. Myös peruspiiritasolla työttömyysaste pieneni kaikkialla. Kaupungin sisäiset erot ovat tosin edelleen suuria. Työttömyysasteet vaihtelevat Helsingin peruspiireissä Länsi-Pakilan 4,3 prosentin ja Jakomäen 16,9 prosentin välillä.

Vuosina 2015–2018 työttömyysaste pieneni Helsingissä keskimäärin kolmella prosenttiyksiköllä. Alppiharjussa ja Myllypurossa työttömyysasteet putosivat yli viidellä prosenttiyksiköllä. Näillä alueilla työttömyysasteet ovat pitkään olleet kaupungin keskiarvoa korkeampia.

Miehiä on työttöminä naisia enemmän, mutta ikä tasoittaa sukupuolten välisiä eroja

Vuonna 2018 Helsingin työttömistä 55 prosenttia oli miehiä. Työttömien miesten määrä väheni yhdeksän prosenttia ja työttömien naisten määrä 14 prosenttia vuoden takaisesta. Miesten osuus työttömistä on naisia korkeampi kaikissa ikäryhmissä. Ero sukupuolten välillä on suurimmillaan nuorimmilla ja pienimmillään vanhimmassa ikäryhmässä. Keskisessä ja Pohjoisessa suurpiirissä miesten osuus työttömistä on selkeästi naisia korkeampi. Eteläisessä suurpiirissä miehiä ja naisia on työttömänä lähes saman verran.

Nuorten työttömyysaste pieneni eniten Itäisessä suurpiirissä

Nuorten työttömien määrä on vähentynyt kaikkien työttömien määrää nopeammin. Alle 25-vuotiaiden työttömyysaste oli Helsingissä vuoden 2018 lopussa 6,9 prosenttia. 25–29-vuotiaiden työttömyysaste oli aavistuksen korkeampi eli 7,0 prosenttia.

Suurpiireista korkein työttömyysaste alle 30-vuotiailla helsinkiläisillä oli Itäisessä suurpiirissä, 11,8 prosenttia ja matalin Eteläisessä suurpiirissä, 3,3 prosenttia. Nuorten työttömyysaste putosi vuoden takaisesta eniten Itäisessä suurpiirissä. Peruspiiritasolla nuorten työttömyysaste vaihtelee Vironniemen 2,8 prosentin ja Jakomäen 13,1 prosentin välillä. Vuonna 2018 nuorten työttömyysasteet pienenivät eniten Maunulan, Mellunkylän, Myllypuron ja Tuomarinkylän peruspiireissä.

Pisimpään työttömänä olleiden määrä kasvoi edelleen

Joka kolmas helsinkiläinen työtön lukeutui vuonna 2018 pitkäaikaistyöttömiin eli oli ollut yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä. Koko kaupungin tasolla pitkäaikaistyöttömien määrä pieneni vuonna 2018 vuoden takaisesta 17 prosentilla. Koko kaupungin keskiarvoa vauhdikkaampaa pudotus oli  Eteläisessä, Keskisessä ja Koillisessa suurpiirissä. Työttömien määrä väheni alle viisi vuotta työttömänä olleilla. Sen sijaan yli viisi vuotta työttömänä olleiden määrä kasvoi vuonna 2018 edellisvuodesta viidenneksellä.

Tiedot perustuvat työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastoon ja Tilastokeskuksen työssäkäyntitilastoon.

Julkaisu:

Minna Salorinne: Työttömyys Helsingissä alueittain vuoden 2018 lopussa, Helsingin kaupunginkanslian tilastoja 2019:8, pdf-julkaisu.

JAA