Työllisyyden palvelutori toimii Pasilassa TE-toimiston tiloissa. (Kuva: Ilkka Ranta-aho)

Työllisyyden palvelutori löysi asiakkaansa ja saa erinomaista palautetta

Uusi aikuisten työllisyys- ja koulutuspalvelu Työllisyyden palvelutori vietti avajaisia toukokuun lopussa Pasilan TE-toimistossa. Torin palveluja on järjestetty jo muutaman kuukauden, mutta viralliset avajaiset pidettiin nyt remontin valmistuttua.

Työllisyyden palvelutori on tarkoitettu yli 30-vuotiaille työnhakijoille. Asiantuntijoilta saa henkilökohtaista neuvontaa työhakuun ja koulutukseen ilman ajanvarausta. Torin rekrytointitapahtumissa pääsee tapaamaan kasvokkain työnantajia.

Kaupungin maahanmuutto- ja työllisyysasioiden päällikkö Ilkka Haahtela on hyvillään uudenlaisesta palvelusta, jossa eri toimijat vastaavat yhdessä asiakkaiden toiveisiin ja tarpeisiin.

Palvelutorilla on kaupungin ja valtion asiantuntijoiden lisäksi muun muassa koulutuksen yhteistyökumppaneita.

– Osaamistarpeet muuttuvat nopeasti kaikilla toimialoilla. On tärkeää, että voimme tarjota tukea, jotta työnhakijat pääsevät eteenpäin.

Haahtela huomauttaa, että työnhaussa on kyettävä selvittämään, millaista osaamista työnhakija tarvitsee lisää työelämään päästäkseen. Tukea on kyettävä antamaan ilman hallinnon siiloja ja manööverejä.

Juuri tällaista tukea saa Työllisyyden palvelutorilta.

Minna Flyktman, kaupungin työllisyyden kehittämispalvelujen asiantuntija, sanoo yllättyneensä uuden palvelun suosiosta. Kolme kuukautta sitten avatulla palvelutorilla on käynyt vajaat tuhat asiakasta. Tällaista määrää ei osattu odottaa.

Palvelutorin idea oli asiakkaiden. He toivoivat paikkaa, johon voisi tulla ilman ajanvarausta ja vaikka nimettömänä työ- ja koulutusasioita hoitamaan.

Flyktman on hyvillään ennen kaikkea palautteesta. Asiakkaista 98 prosenttia on sitä mieltä, että palvelu on hyvää tai erittäin hyvää.

Uusi palvelu perustettiin ilman ylimääräistä rahaa, kun kumppanit asiantuntijoineen saatiin siihen mukaan.

– Tähän on oltu todella valmiita. En ole aiemmin ollut mukana työryhmässä, jossa asioista olisi oltu näin valtavan yksimielisiä.

Kuva: Ilkka Ranta-aho

Uudesta ja tarpeellisesta palvelusta iloitsivat Jarmo Ukkonen Uudenmaan TE-toimistosta sekä Minna Flyktman ja Ilkka Haahtela kaupunginkanslian elinkeino-osastolta.

Paikka, jonne on helppo tulla

Uudenmaan TE-toimiston johtaja Jarmo Ukkonen huomautti avajaisissa pitämässään puheenvuorossa, kuinka erinomaisesti työllisyys on kehittynyt. Tämä tarkoittaa toisaalta sitä, että työnhakijoissa on nykyään yhä enemmän pitkäaikaistyöttömiä ja maahanmuuttajataustaisia työtä vailla olevia.

Työllisyyden palvelutori on vastaus pohdintaan, kuinka heitä olisi mahdollista auttaa nykyistä paremmin. Tuli saada paikka, jonne on helppo tulla.

– Tavoittelemme yhden luukun periaatteen paikkaa, jossa saa tietoa oppilaitoksista ja rekrytoinnista sekä henkilökohtaista opastusta. Työnhakijoiden osaaminen on saatava näkyviin ja tarvittaessa sitä on voitava kehittää.

Säännöllisiä tapahtumia

Työllisyyspalveluiden uraohjaaja Sari Kivimaa Helsingin kaupungilta kertoo asiakkaiden toivoneen tapahtumia, joissa työnantajat olisivat paikalla. Näitä tapaamisia on järjestetty toistaiseksi kahdesti kuukaudessa, ja tahtia on tarkoitus syksystä alkaen kiriä.

Työpaikkoja on erityisesti hoiva-, rakennus-, siivous- ja kiinteistönhuoltoalalla. Myös työnhakijoissa on paljon näille aloille suuntaavia. Työnantajatapaamisissa onkin päästy sopimaan jatkohaastatteluista.

Moni on kiittänyt mahdollisuutta opetella kaikessa rauhassa yhdessä asiantuntijan kanssa, kuinka verkosta selataan avoimia työpaikkoja. Palvelutorilla tietokoneet ovat työnhakijoiden vapaassa käytössä.

Kuva: Ilkka Ranta-aho

Palvelutorin yhteiskumppaneihin kuuluu muun muassa Kierrätyskeskus, jossa toimiva Katja Lindroos ehti paikalle avajaisiin.

TE-toimiston koordinaattori Elina Kittilä kertoo, että palvelutorin tapahtumista pyritään tekemään ennakoitavia ja toistuvia. Teematapahtumia koulutuksesta, digitaidoista ja työnhausta järjestetään lukujärjestyksen omaisesti säännöllisesti.

– Olemme saaneet vuolaita kiitoksia. Jotkut ovat todenneet hämmästyneinä vain ilmestyneensä tänne ja saaneensa tilanteeseensa saman tien apua.

Koulutuksen mahdollisuudet ovat muuttuneet nopeasti, ja aikuiskoulutukseen on tullut viime vuosina paljon uutta. Monelle on ollut huojentavaa kuulla muun muassa oppisopimuksista tai aiemman koulutuksen hyödyntämisestä uusissa opintokokonaisuuksissa.

Uraohjaaja Sari Kivimaa ja koordinaattori Elina Kittilä ovat hyvillään uuden palvelun saamasta hienosta palautteesta. (Kuva: Ilkka Ranta-aho)

Uraohjaaja Sari Kivimaa ja koordinaattori Elina Kittilä ovat hyvillään uuden palvelun saamasta hienosta palautteesta.

Tärkeää läsnäoloa ja tsemppiä

Palvelutorin asiakkaiden taustat vaihtelevat paljon. Jotkut ovat olleet työttöminä pitkään, kun osa on juuri valmistuneita ja työelämään vasta tulossa.

Opinto-ohjaaja Kirsi Ylönen kertoo, että vanhin hänen tukemansa asiakas on ollut seitsemänkymppinen töitä etsivä. Hän oli tuumannut, että olisi kiva saada hieman palkkaa ja että hän pysyisi paremmassa kunnossa töitä tekemällä.

Kuva: Ilkka Ranta-aho

Opinto-ohjaaja Kirsi Ylönen tukee asiakkaita ja tarjoaa uusia näkökulmia osaamisen kehittämiseen.

Osa asiakkaista on korkeasti koulutettuja maahanmuuttajia, joiden työllistymismahdollisuuksia uudessa kotimassa käydään yhdessä läpi.

– On tärkeää, että ihmiset oppivat huomaamaan uusia näkökulmia ja mahdollisuuksia. Tietoa on periaatteessa paljon, mutta se on hajallaan.

Mukana Työllisyyden palvelutorin avajaisissa oli myös yhteistyökumppaneita. Ammattiopisto Liven projektipäällikön Pia Törnwallin mielestä on tärkeää, että ihmisillä on koulutus- ja työllisyysasioissa fyysinen paikka. Hän on huomannut monella olevan vaikeuksia digitaalisessa viidakossa, kun pitäisi esimerkiksi löytää tiettyjä lomakkeita täytettäväksi.

Ammattiopisto Liven projektipäällikkö Pia Törnwall. (Kuva: Ilkka Ranta-aho)

Ammattiopisto Liven projektipäällikkö Pia Törnwall tietää, että osalla työtä etsivistä eivät digitaaliset taidot riitä pelkkään verkkoasiointiin.

Mahdollisuus asioida kasvokkain on erityisen tärkeää hänen mielestään silloin, jos elämäntilanne on hankala ja epävarma sekä digitaidot puuttuvat.

– On tärkeää saada huomata, että toinen ihminen on kiinnostunut juuri minun asioistani. Ammattilaisen aito läsnäolo ja tsemppi välittyvät lyhyenkin tapaamisen aikana.

  • Työllisyyden palvelutori sijaitsee Pasilan TE-toimiston aulassa (Ratapihantie 7).
  • Avoinna tiistaista torstaihin kello 10–15. Palvelutorilla asioidaan ilman ajanvarausta.
  • Helsingin ja Uudenmaan TE-toimiston yhteinen kokeilu vuoden 2019 loppuun.
  • Tavoitteena työnhakijoiden työllistymisen nopeuttaminen ja osaavan työvoiman saatavuuden varmistaminen.

Lisätietoja
Työllisyyden palvelutori


Teksti: Kirsi Riipinen
Kuvat: Ilkka Ranta-aho