Työllistäminen yleistyy Helsingin hankinnoissa

Helsingin kaupunki ottaa työllistämisehdon osaksi hankintojensa vastuullisuuskriteerejä. Kaupunki on asettanut tavoitteeksi, että ehdon soveltuvuus harkitaan kilpailutuksissa nykyistä laajemmin. Mahdollisuus työllistämiseen selvitään kaikissa hankinnoissa, joiden ennakoitu arvo ylittää 200 000 euroa. Siirtymäaikaa on vuoden 2022 loppuun.

Helsinki on kokeillut työllistämisehtoja hankinnoissaan kahdessa Euroopan sosiaalirahaston rahoittamassa hankkeessa vuodesta 2015 alkaen. Tavoitteena on ollut edistää vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien ihmisten pääsyä mukaan työelämään.

Hankevaiheen aikana työllistämisehto on ollut mukana yhteensä 37 Helsingin kaupungin hankinnassa. Työllistämistä on kokeiltu sekä tavara-, palvelu- että urakkakilpailutuksissa. Työllistämisehto on julkisiin kilpailutuksiin sisältyvä erityisehto, joka velvoittaa sopimuskumppania työllistämään heikossa työmarkkina-asemassa olevia henkilöitä.

Pilottihankintojen kautta arvioidaan syntyvän parhaimmillaan 300 työmahdollisuutta pitkäaikaistyöttömille, maahanmuuttajille, nuorille, osatyökykyisille ja vammaisille.

Sosiaalisen vastuun merkitys kasvaa

Helsingin tavoitteena on olla edelläkävijä vastuullisuuden käytännön toteuttamisessa. Kaupunki on sitoutunut YK:n kestävyystavoitteisiin ja raportoinut niistä viime vuonna ensimmäisenä eurooppalaisena kaupunkina. Tavoitteena on ottaa ympäristö, talous ja ihminen tasavertaisesti huomioon kaikessa toiminnassa.

Ympäristökriteerit ovat jo yleisesti käytössä Helsingin kaupungin kilpailutuksissa. Sosiaalisen vastuullisuuden merkitys on kasvussa.

- Helsinki on merkittävä ostaja, ja voimme vaikuttaa kestävään kehityksen myös hankintojemme kautta. Vuosittain ostamme tavaroita, palveluita ja urakoita noin 3 miljardin euron arvosta, hankintajohtaja Jorma Lamminmäki sanoo.

Lamminmäki korostaa aktiivista markkinavuoropuhelua kilpailutuksissa. Hänen mukaansa on olennaista miettiä työllistämisen mahdollisuuksia yhdessä toimittajien kanssa sekä varmistaa kilpailutusten kohtuullisuus ja tasapuolisuus.

Lupaava työkalu työllisyydenhoitoon

Helsingillä on suuret haasteet työllisyydenhoidossa. Kaupungissa on lähes 30 000 työtöntä työnhakijaa, joista pitkäaikaistyöttömiä on yli kolmannes. Samaan aikaan avoimia työpaikkoja on noin 10 000.

- Kaikki keinot työllisyyden kohentamiseksi tarvitaan, ja hankintojen hyödyntäminen on osoittautunut lupaavaksi työkaluksi. Parhaimmillaan molemmat osapuolet hyötyvät. Yksilö pääsee mukaan avoimille työmarkkinoille ja yritys saa tarpeellista työvoimaa, työllisyys- ja maahanmuuttoasioiden päällikkö Ilkka Haahtela sanoo.

Vaikka työvoimapula on kasvanut varsinkin tietyillä aloilla, heikossa työmarkkinatilanteessa olevien ihmisen auttaminen työelämään vaatii aina tavallista enemmän ponnistuksia, Haahtela toteaa.

Tutustu hankinnoilla työllistyneen ja työllistävien kokemuksiin videoilla

Lisätietoa

Hankinnoilla työllistäminen Helsingissä

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) hankesivut