Kuvassa kerrotaan numeroilla OmaStadin tämän hetken ehdotusten aiheet ja lukumäärät.

Tutustu oman alueesi ja kaupungin yhteisiin OmaStadin ehdotuksiin

Maalis-huhtikuussa ehdotuksia viimeistellään yhteisesti verkossa OmaStadi-sivustolla ja Teemaraksa-työpajoissa.

Liikunta ja ulkoilu kiinnostavat kaupunkilaisia, näihin teemoihin liittyviä ehdotuksia onkin tehty eniten kaikissa Helsingin suurpiireissä. Lähes kaikilla alueilla on toiseksi eniten tehty ehdotuksia teemalla puistot ja luonto.

Koko kaupungin yhteisissä ehdotuksissa kärkisijaa pitävät yhteisöllisyys ja terveys sekä hyvinvointi. Tällä hetkellä OmaStadin sivustolla on yhteensä noin 510 ehdotusta. Ehdotusten määrä voi kuitenkin vielä vaihdella koko yhteiskehittämisen ajan. Lopulliset ehdotukset valmistuvat 7.5. mennessä.

Tutustu oman alueesi ja koko kaupungin yhteisiin OmaStadin ehdotuksiin.

Osallisuus ja neuvonta -yksikön kehittämispäällikkö Kirsi Verkka rohkaisee kaikkia kiinnostuneita mukaan toimimaan.

”Kaupunkilaiset ovat osallistuneet aktiivisesti ehdotusten yhdistelyyn ja kehittämiseen omastadi-sivustolla ja osa ehdotuksen tekijöistä on järjestänyt verkkotapaamisiakin. Stadiluotsit ovat ohjanneet kaupunkilaisia yhdistelemään samankaltaisia, samaan palveluun tai alueeseen kohdistuvia ehdotuksia ja auttaneet monin tavoin ehdotusten kehittämisessä. Nyt maalis-huhtikuussa saamme yhteiseen kehittämiseen mukaan myös kaupungin asiantuntijat. Ehdotukset etenevät vähitellen kohti äänestystä.”

Osallistu Teemaraksa-työpajoihin huhtikuussa

Teemaraksa-työpajojen tavoitteena on viimeistellä ehdotukset ennen kustannusarvioita ja äänestystä yhdessä kaupungin asiantuntijoiden ja kaupunkilaisten kanssa. Kaupungin asiantuntijat kommentoivat ehdotuksia myös sivustolla ja auttavat kaupunkilaisia viemään ehdotuksia toteutettavaan ja omastadi-kriteerit täyttävään muotoon.

Ehdotuksia voi muokata OmaStadi-sivustolla 7.5.2021 asti. Tukea ehdotuksen kehittämiseen saa oman alueen stadiluotsilta.

OmaStadi on Helsingin kaupungin tapa toteuttaa osallistuvaa budjetointia. Syksyllä 2020 käynnistyi OmaStadin toinen kierros. Kaupunkilaiset saivat lokakuussa ideoida, mihin kaupunki käyttää 8,8 miljoonaa euroa. Ideoita tuli määräajassa 1463 kappaletta. OmaStadin kriteerien perusteella jatkoon pääsi 1150 ideaa. Ideoiden suosituimpia teemoja olivat liikunta ja ulkoilu, puistot ja luonto, rakennettu ympäristö sekä yhteisöllisyys. Alkuvuodesta kehitettiin verkossa ja Alueraksa-työpajoissa ideoista ehdotuksia. Huhtikuussa alkavilla Teemaraksa-työpajoilla kaupungin asiantuntijat auttavat ehdotusten viimeistelyssä. Ehdotuksia on mahdollista muokata OmaStadi-sivustolla 7.5.2021 asti. Sen jälkeen ehdotuksille laaditaan kustannuskehykset. Ensi syksynä valitaan yhteisesti äänestämällä ne ehdotukset, jotka kaupunki toteuttaa.

Lue lisää:

OmaStadi

Helsingin kaupungin stadiluotsit

Edellisen kierroksen kohteiden valmistumisen seuranta

Kuva: KMG.