Kuva: MyHelsinki / Kuvatoimisto Kuvio Oy.

Turvattomuuskokemusten erot ovat Helsingin alueiden välillä kaventuneet

Helsinkiläisten omalla asuinalueellaan kokema turvallisuus on ollut koko 2000-luvun ajan huomattavan korkealla tasolla. Viimeisimmässä, syksyllä 2018 toteutetussa Helsingin turvallisuuskyselyssä noin 80 prosenttia vastaajista koki olonsa turvalliseksi omalla asuinalueellaan viikonloppuiltaisin. Oma asuinalue koetaan selvästi kaupungin keskustaa turvallisemmaksi.

Koettu turvallisuudentunne kasvanut

Koettu turvallisuus omalla asuinalueella on nyt korkeammalla tasolla kuin yhdessäkään Helsingin 2000-luvulla toteuttamassa turvallisuuskyselyssä. Vastaajaryhmien väliset erot ovat myös hyvin pieniä. Esimerkiksi vieraskieliset vastaajat kokevat omat asuinalueensa lähes yhtä turvallisiksi kuin suomen- ja ruotsinkieliset vastaajat. Myös kansainvälisessä vertailussa Helsinki menestyy, sillä EU-pääkaupungeista Helsinki on kolmannella sijalla siinä, kuinka turvallisena asukkaat kokevat oman asuinalueensa.

Turvattomuuskokemuksissa on kuitenkin yhä eroja asuinalueiden välillä. Erot ovat silti kaventuneet vuodesta 2015. Peruspiiritasolla (Helsingin 34 peruspiiriä) tehdystä analyysistä käy ilmi, että useimmilla asuinalueilla tilanteen koetaan pysyneen laajalti ennallaan. Kahdellatoista alueella tilanne näyttäisi kehittyneen parempaan suuntaan ja vain kolmella alueella heikentyneen. Turvattomuutta kokeneiden määrä vähentyi vuosien 2015 ja 2018 välillä eniten Malmilla, Pasilassa ja Mellunkylässä. Lisäksi myös Kampinmalmilla parannus oli huomattava.

Julkaisu:
Turvallisuustutkimus: Oman asuinalueiden turvallisuus parantunut, alue-erot kaventuneet. Artikkeli, Kvartti-verkkolehti 14.6.2019, linkki julkaisuun 


JAA