Helsingin tulokehitys kääntyi kasvuun vuonna 2017

Helsingissä ansaittiin vuonna 2017 veronalaisia tuloja yhteensä 19,8 miljardia euroa. Tulokehitys kääntyi edellisvuosien vaimean kasvun jälkeen nousuun lisääntyen vajaa 5 prosenttia eli noin 514 miljoonaa euroa. Tiedot selviävät Helsingin kaupunginkanslian kaupunkitutkimus ja –tilastot –yksikön tuoreesta julkaisusta.

Kun tuloihin lasketaan mukaan aiemmin verotuksen piiriin kuuluneet ja vuonna 2005 verovapaiksi muuttuneet osingot ja korot, Helsingissä tulojen kokonaismäärä nousee 20,2 miljardiin euroon. Määrä kasvoi edellisvuodesta 928 miljoonaa euroa, ja kasvuvauhti oli huomattavasti edellisvuosia suurempi. 

Helsingin mediaanitulo vuonna 2017 oli 27 600 euroa eli 1,5 prosenttia edellisvuotta korkeampi. Mediaanitulo tarkoittaa keskimmäisen tulonsaajan arvoa eli puolet tulonsaajista ansaitsee mediaania enemmän ja puolet vähemmän.

Mediaanitulon kasvuvauhti oli pysähdyksissä vuosina 2015-2016, mutta vuonna 2017 tapahtui palautuminen heikolle kasvu-uralle. Helsingissä mediaanitulo oli edellisvuosien tapaan pääkaupunkiseudun alhaisin, mutta noin 3 200 euroa korkeampi kuin koko maassa. Mediaanitulon kasvu oli Helsingissä korkeimmillaan viime vuosikymmenen puolivälin jälkeen, 4-5 prosenttia vuodessa.

Ansio- ja pääomatulojen määrät kasvussa

Vuonna 2017 tuloista ansiotuloja oli 17,9 miljardia (90 prosenttia) ja pääomatuloja 1,9 miljardia euroa (10 prosenttia). Ansiotulojen kokonaissumma kasvoi edellisvuodesta miltei 3 prosenttia ja pääomatulojen määräkin huomattavasti. Palkkojen osuus ansiotuloista oli 72 prosenttia ja eläkkeiden 18 prosenttia.

Tulonsaajia oli yhteensä 549 800, joista naisia oli 291 300 ja miehiä 258 500. Ansiotulon saaneita oli 535 700 ja pääomatulon saajia 341 300.

Vaikka pääomatulojen määrä nousi edellisvuodesta reilusti, on huomattava että 83 prosentilla pääomatulojen saajista tulot olivat alle 500 euroa. Pääomatuloluokkaan 500-4 999 euroa kuului joka kymmenes ja vain 5 prosenttia sai 5000 - 19 999 euroa pääomatuloja. Yli miljoonan pääomatulot oli vähän alle 200 helsinkiläisellä.

Helsinkiläiset maksoivat kunnallisveroa keskimäärin 5 700 euroa

Vuonna 2017 Helsingissä maksettiin veroja ja veroluontoisia maksuja yhteensä 4,6 miljardia euroa ja tulonsaajaa kohti 9 450 euroa. Kaikista kerätyistä veroista ja maksuista kunnallisveron osuus oli 55 prosenttia ja valtionveron 37 prosenttia. Kunnallisvero oli keskimäärin 5 700 euroa maksajaa kohti.

Kaikista helsinkiläisistä tulonsaajista 23 prosenttia eli miltei joka neljäs oli alle 30-vuotias ja joka viides kuului ikäluokkaan 30-39-vuotta vuonna 2017. Tulonsaajista 30 prosenttia oli 40-60-vuotiaita ja yli 60-vuotiaita oli 27 prosenttia.

Lisää aiheesta julkaisussa:
Yksityishenkilöiden tulot ja verot Helsingissä vuonna 2017  Leena Hietaniemi. Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia, kaupunkitutkimus ja -tilastot. (pdf)