Kaupunkien aikakausi -julkaisun kansi.

Tulevaisuuden kaupunkipolitiikan sisältöä visioidaan Kaupunkipolitiikan aikakausi -julkaisussa

Helsinki Symposium 21.3.2018: Tulevaisuuden kaupunkipolitiikan sisältöä visioidaan Kaupunkipolitiikan aikakausi -julkaisussa

Kaupungit tarvitsevat lisää tilaa, lisää edellytyksiä ja lisää kannustimia. Näin todetaan Kaupunkien aikakausi –julkaisussa, joka julkaistiin tänään Helsingin kaupungin järjestämän, Suomen ensimmäisen kaupunkipolitiikan symposiumin yhteydessä. ”Kaupunkien aikakausi” on kokoelma arvostettujen, suomalaisten kaupunkitutkijoiden puheenvuoroja 2020-luvun kaupunkipolitiikasta.

”Tutkijoiden resepti 2020-luvun kaupunkipolitiikan ytimeksi on mielestäni kohtalaisen selvä. Tarvitsemme kaupunkien erityispiirteet huomioon ottavaa kaupunkipolitiikkaa. Tärkeä huomio on se, ettei kyse ole vastakkainasettelusta stadin ja landen välillä, sillä kaupungistumisen hallinta on koko Suomen kilpailukyvyn ja kaikkien suomalaisten hyvinvoinnin kohtalonkysymys. Kyse on yhteisestä kansallisesta haasteestamme”, toteaa Helsingin pormestari Jan Vapaavuori.

Kaupunkien aikakausi –julkaisun puheenvuorojen on tarkoitus herättää keskustelua ja vahvistaa näkemyksellistä ja tietoon pohjautuvaa keskustelua kaupungeista, niiden roolista, merkityksestä ja tulevaisuudesta.

Helsingin kaupunki haluaa maamme pääkaupunkina toimia suunnannäyttäjänä ja nostaa kaupunkipolitiikan viestiä myös valtakunnalliselle keskusteluareenalle – yhdessä kaupunkitutkijoiden kanssa.

Tavoite konkretisoituu sekä tänään järjestettävän Helsinki Symposiumin että Kaupunkien aikakausi – pamfletin muodossa.

”Tämä puheenvuorokokoelma toimii mielestäni erinomaisena pohjana kaupunkipolitiikan tulevaisuuden agendan pohdinnalle. Toivon, että sitä luetaan erityisen aktiivisesti myös Senaatintorin toisella laidalla”, pormestari Vapaavuori summaa.

Yhteiskunnallinen keskustelu kaupunkitutkimuksen tuloksista ja kaupunkien kehittämisen tarpeista on ollut Suomessa vaatimatonta suhteessa siihen, kuinka paljon kaupunkien roolia ja merkitystä tulevaisuuden kasvun rakentajina ja yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisijoina maailmalla korostetaan.

Julkaisuun kirjoittaneet tutkijat korostavat myös paikalliset erityispiirteet huomioivaa kehittämistä sekä sellaisia lähestymistapoja, joilla kaupunkien potentiaali kyetään hyödyntämään.

”Tarvitsemme niin vahvoja, kasautumishyötyihin nojaavia kaupunkitalouksia kuin elinvoimaista maaseutu-Suomea, eikä sama lainsäädäntö tai hallintokehys sovellu edes erikokoisiin kaupunkeihin, saati koko maahan. Kestävän kaupunkikehityksen ratkaisut tarvitsevat tutkimuslaitosten, kaupunkien sekä valtiovallan tiivistä yhteistyötä”, pormestari Vapaavuori sanoo.

”Kaupunkien aikakausi – Kaupunkitutkijoiden puheenvuoroja 2020-luvun kaupunkipolitiikasta” ilmestyy Helsingin kaupungin julkaisusarjassa ja on saatavilla osoitteesta www.hel.fi/kaupunkisymposium, josta löytyy myös kaupunkisymposiumin ohjelma.

Julkaisuun kirjoittaneet edustavat eri yliopistoja, tutkimuslaitoksia ja eri tieteenaloja. 

Lista julkaisuun kirjoittaneista:

 1. Tutkimus- ja kehitysjohtaja Jenni Airaksinen, Suomen Kuntaliitto
 2. Kehitysjohtaja Janne Antikainen, Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI
 3. Yliopistolehtori Venla Bernelius, Helsingin yliopisto
 4. Professori Anne Haila, Helsingin yliopisto
 5. Professori, varadekaani Liisa Häikiö, Tampereen yliopisto
 6. Professori Anssi Joutsiniemi, Aalto-yliopisto
 7. Vastaava johtaja, dosentti Juha Kostiainen, YIT Oyj, Tampereen yliopisto
 8. Toimitusjohtaja, dosentti Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy, Helsingin yliopisto
 9. Yliopistonlehtori Markus Laine, Tampereen yliopisto
 10. Professori Kimmo Lapintie, Aalto-yliopisto
 11. Yliopistonlehtori Helena Leino, Tampereen yliopisto
 12. Tutkimuspäällikkö Henrik Lönnqvist, Vantaan kaupunki
 13. Professori Raine Mäntysalo, Aalto-yliopisto
 14. Tutkijatohtori Vesa Kanninen, Aalto-yliopisto
 15. Professori Jari Niemelä, Helsingin yliopisto
 16. Professori Hannu Piekkola, Vaasan yliopisto
 17. Erikoistutkija Mika Ristimäki, SYKE
 18. Tutkimusjohtaja Sampo Ruoppila, Turun yliopisto
 19. Johtava tutkija Tuukka Saarimaa, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus
 20. Vanhempi tutkija Kaisa Schmidt-Thomé, Demos Helsinki
 21. Apulaisprofessori Virpi Sorsa, Svenska Handelhögskolan
 22. Professori Markku Sotarauta, Tampereen yliopisto
 23. Professori Jari Stenvall, Tampereen yliopisto
 24. Dosentti, tutkija Ilpo Laitinen, Tampereen yliopisto
 25. Emeritusprofessori Hannu Tervo, Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
 26. Professori Mari Vaattovaara, Helsingin yliopisto
 27. Professori Jarmo Vakkuri, Tampereen yliopisto
 28. Järjestelmäpäällikkö Pekka Vuori, Helsingin kaupunki  

Kaupunkien aikakausi – Kaupunkitutkijoiden puheenvuoroja 2020-luvun kaupunkipolitiikasta (.pdf, 3 Mt)