Tukkutorilla sijaiteva Teurastamo avattiin asukkaille, matkailijoille ja yrittäjävetoiselle toiminnalle 2012. (Kuva: Jussi Hellsten)

Tukkutorin ja Teurastamon alueen innovaatiokilpailun pilotit käynnistymässä

Lokakuussa 2018 julkistetussa Tukkutorin ja Teurastamon innovaatiokilpailussa haettiin palvelujen ja monipuolisen yritystoiminnan kehittämiseen uusia ideoita ja ratkaisuja. Kilpailuehdotuksia kertyi noin 60, joista pilotoitavaksi valikoitui seitsemän parhaaksi arvioitua. Lisäksi ideasarjassa palkittiin neljä ehdotusta. Pilottitoteutukset ovat parhaillaan käynnistymässä ja jatkuvat toukokuun loppuun asti.

Helsingin kaupungin ja Business Finlandin rahoittamassa innovaatiokilpailussa etsittiin erityisesti elintarvikkeisiin ja niiden tuotantoon, pakkauksiin sekä kiertotalouteen ja cleantechiin liittyviä teknologisia ja muita innovatiivisia ratkaisuja. Parhaat ratkaisuehdotukset saivat kukin 10 000 – 40 000 euroa palvelu- ja tuoteinnovaatioidensa pilotointiin. Neljä parasta ideaa puolestaan saivat 1 000 euron palkkion. Kilpailun tuomaristo koostui kaupungin, Helsingin yliopiston ja yrityselämän edustajista.

Kalasataman kupeessa sijaitsevalla Tukkutorilla toimii tällä hetkellä noin 150 yritystä. Alueella on tukkukaupan keskittymä, jonka tarjonnassa korostuu elintarvikeala ja viherkasvien kauppa.

Tukkutorin keskeinen sijainti, asema ammattiasiakaskaupan keskittymänä ja alueella sijaitseva Teurastamon ravintolakeskittymä tarjoavat hyvän alustan uusien tuotteiden ja palvelujen testaukseen yritys- ja kuluttajarajapinnassa.

”Haimme innovaatiokilpailun kautta uusia ratkaisuja, joiden pilotoinnilla on mahdollisuus monipuolistaa alueen yritysekosysteemiä sekä mahdollisesti hankkia laajempaa kaupallista ja kansainvälistä potentiaalia. Kevään aikana kokeilemme mielenkiintoisia uusia palveluja", kertoo hankkeen projektipäällikkö Jouni Spets kaupungin elinkeino-osastolta.

"Kun luonto herää vihertämään pääsevät kokit ja kaupunkilaiset tilaamaan verkkopalvelun kautta metsän antimia, muun muassa 4H-nuorten luonnosta keräämiä syötäviä kasveja. Toimitukset Tukkutorilta lähialueen asiakkaille pyritään hoitamaan sähköpyörillä ja muilla ekologisilla ratkaisuilla.”

Innovaatiokilpailu järjestettiin osana Business Finlandin ja Helsingin kaupungin rahoittamaa Tukkutorin testbed ja innovaatioalusta -hanketta. Hankkeessa rakennetaan alustaa ja ekosysteemiä uudelle ja kasvavalle liiketoiminnalle Tukkutorin, Teurastamon ja Kalasataman alueelle.

Kilpailusivustolla pilottien esittelyt

Tukkutorin ja Teurastamon innovaatiokilpailu