Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja Tommi Laitio. Kuva Maarit Hohteri

Toimialajohtaja Tommi Laitio nimitetty kahdeksi vuodeksi yhdysvaltalaiseen Johns Hopkinsin yliopistoon

Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja Tommi Laitio on nimitetty fellow´ksi yhdysvaltalaisen Johns Hopkinsin yliopiston uuteen Bloomberg Center for Public Innovation -keskukseen Baltimoreen. Laitio jää kahden vuoden virkavapaalle vuoden 2022 alussa.

Toimialajohtaja Tommi Laitiolle on ensimmäisenä maailmassa tarjottu kaksivuotista fellowship-roolia Johns Hopkinsin yliopiston uudessa Bloomberg Center for Public Innovation -keskuksessa. Kahden vuoden fellowship tarjoaa mahdollisuuden tallentaa ja jakaa oppejaan julkisen sektorin johtamisesta sekä kehittää ajatteluaan liittyen valittuun julkisen sektorin haasteeseen. Mahdollisuus tarjotaan julkisen sektorin johtajalle, jolla on vahvat näytöt tiedon ja innovaatioiden avulla johtamisesta ja maine edistyksellisten julkisen sektorin ratkaisujen toteuttajana.

Johns Hopkinsin yliopisto Baltimoressa on yksi maailman johtavista yliopistoista erityisesti lääketieteen ja kansanterveyden aloilla. Bloomberg Center for Public Innovation on uusi tutkimus- ja kehityskeskus, joka keskittyy julkisen sektorin innovaatioihin, hallinnon muutokseen ja osallisuuteen. Keskusta tukevat Johns Hopkinsin yliopisto ja Bloomberg Philanthropies -säätiö.

Laition on tarkoitus aloittaa Baltimoressa vuoden 2022 alussa. Tarkka aloitusajankohta on riippuvainen Yhdysvaltain maahanmuuttoviranomaisista. Laitio hakee kahden vuoden virkavapaata. Toimialajohtajan viransijaisesta päättää kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Tommi Laitio on työskennellyt Helsingin nuorisotoimenjohtajana 2012–2016 ja kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtajana vuodesta 2016 alkaen. Laitio johti Helsingin osallisuusmallin rakentamista, toimii puheenjohtajana Helsingin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjausryhmässä ja on tunnustettu johtaja ja puhuja esimerkiksi nuorisopolitiikassa, taiteessa ja kulttuurissa, sosiaalisissa innovaatioissa ja monimuotoisuudessa. Laitio on myös Helsingin yliopiston hallituksen jäsen.

Bloomberg Philanthropies Helsingin kaupungille tuttu yhteistyökumppani

Helsingin kaupunki on tehnyt yhteistyötä Bloomberg Philanthropies -säätiön kanssa muun muassa Partnership for Healthy Cities -hankkeessa, pormestareiden johtamiskoulutuksessa sekä innovaatio-ohjelmassa.

Kansainvälisen Partnership for Healthy Cities -verkoston jäsenkaupungit ovat sitoutuneet ehkäisemään tarttumattomia sairauksia, kuten syöpää ja diabetesta, vaikuttamalla elintapoihin ja -ympäristöihin. Omassa hankkeessaan Helsinki edistää lasten ja nuorten terveyttä parantamalla koulumatkaturvallisuutta, jotta yhä useampi oppilas valitsisi kävelyn tai pyöräilyn päivittäiseksi liikkumistavaksi kouluun.

Innovaatio-ohjelmassa (2019) puolestaan edistettiin ikäihmisten arkiaktivisuutta. Ohjelma tarjosi konkreettisia työkaluja ongelmien ratkaisuun ja lupaavien uusien ideoiden testaukseen.