Mies istuu Töölönlahden rannalla. Kuva: Eetu Ahanen © Helsinki Marketing

Aikuissosiaalityö ja toimeentulotuki kuutoskaupungeissa vuonna 2018

Asumisen ongelmien ehkäisy vaatii entistä tiiviimpää yhteistyötä Kelan ja kuntien välillä. Häätöjen määrä on kasvussa koko maassa. Koko Suomen häätöjen määrä on kasvanut 13 prosenttia kahdessa vuodessa. Toimeenpantuja häätöjä oli koko Suomessa 3 425 tapausta vuonna 2016 ja 3 886 tapausta vuonna 2018. Helsingissä häätöjen määrä on noussut kahdessa vuodessa 51 prosenttia. Oulu poikkeaa muista kuutoskaupungeista, sillä Oulussa häätöjen määrä on laskussa.

Kelan myöntämää perustoimeentulotukea sai kuutoskaupungeissa yhteensä 121 207 kotitaloutta vuonna 2018. Kunnan myöntämää täydentävää toimeentulotukea sai 33 152 kotitaloutta, mikä on 9,4 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna ja ehkäisevää toimeentulotukea 18 936 kotitaloutta, mikä on 23,8 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna.

Aikuissosiaalityön asiakkaiden moninaiset ja laaja-alaiset haasteet vaativat päivitettyä osaamista sekä viranomaisilta että koulutusjärjestelmältä. Kuutoskaupungit toivovat, että yliopistot ja ammattikorkeakoulut voisivat tulevaisuudessa tuottaa sellaista sosiaalityön koulutusta ja sosionomikoulutusta, jolla pystyttäisiin entistä paremmin tukemaan aikuisia arjessa.

Tulokset ilmenevät Kuusikko-työryhmän julkaisusta, jossa vertaillaan kuuden suurimman kaupungin toimeentulotuen tietoja, muun muassa tuensaajien lukumääriä, perhe- ja ikärakenteita ja toimeentulotuen kustannuksia viime vuonna. Lisäksi raportissa on myös aikuissosiaalityön osuus, joka käsittelee muun muassa aikuissosiaalityön asiakasmääriä, työttömyyttä sekä asumisen ongelmien kokonaisuutta kuutoskaupungeissa.

Lue lisää:

Kuuden suurimman kaupungin aikuissosiaalityö ja toimeentulotuki vuonna 2018
JAA