Tiivis tietopaketti Helsingin alueista ja niiden kehityksestä on ilmestynyt

Helsingin kaupunki koostuu omaleimaisista kaupunginosista, joista jokaisella on oma erillinen historiansa ja nykyilmeensä. Kaupunki myös muuttuu jatkuvasti: esimerkiksi Helsingin väkiluku kasvoi vuosien 2014–2016 aikana 22 500 hengellä. Tuore Helsinki alueittain 2017 -julkaisu kuvaa pääkaupungin moni-ilmeisyyttä ja esittelee moni-ilmeisen Helsingin tiiviinä tietopakettina. 

Uusimmat vertailtavat tiedot muun muassa alueiden väestöstä, työpaikoista ja palveluista

Tuoreessa julkaisussa kuvataan kaikki Helsingin kahdeksan suurpiiriä kolmella ja 34 peruspiiriä neljällä sivulla. Kunkin alueen tilastollinen profiili hahmottuu kahdeksan kuvaajan avulla, joilla aluetta verrataan koko kaupunkiin ja muihin alueisiin. Tilastot sisältävät tietoja alueiden väestöstä, koulutus- ja tulotasosta, asumisesta, työssäkäynnistä ja työpaikoista sekä koulu-, sosiaali-, terveys- ja muista palveluista. Lisäksi alueiden maankäyttöä ja palveluita esitellään yksityiskohtaisissa kartoissa.

Aluekuvauksia täydentää kirjan alussa laaja katsaus koko kaupungin viimeaikaiseen kehitykseen ja asemaan osana laajempaa Helsingin seutua. Lisäksi julkaisussa valotetaan Helsingin eri osien tulevaisuuden näkymiä.

Helsinki alueittain 2017 on tarkoitettu kaikille Helsingin alueista kiinnostuneille: kaupungin päättäjille, suunnittelijoille ja tutkijoille, opiskelijoille ja koululaisille, elinkeinoelämälle ja järjestöille, tiedotusvälineille ja tietenkin asukkaille.

Kirja julkaistaan verkossa joka vuosi ja painettuna noin joka toinen vuosi. Julkaisu on osin ruotsin- ja englanninkielinen. Tämän vuoden julkaisu on saatavilla myös painettuna.

Yksityiskohtaisempaa Helsingin aluetilastoa löytyy lisäksi Helsingin Seudun aluesarjoista.

Lisätietoja:

tutkija Tea Tikkanen, puh. 09 310 36386.

Lähde:

Helsinki alueittain 2017. Helsingfors områdesvis. Helsinki by District. Helsingin kaupunginkanslian erityisjulkaisuja, pdf-julkaisu.

JAA