Kaksi henkilöä ja tabletti-tietokone.

Tietotilinpäätös 2020: Tietosuojatyön määrä on kasvussa

Vuoden 2020 tietotilinpäätös osoittaa, että tietosuojatyössä on tapahtunut määrällistä kasvua edelliseen tarkastelujaksoon verrattuna. Lisäksi digitalisaatio on nostanut tietosuojan ja tietoturvan merkityksen entistä tärkeämmäksi. Tietotilinpäätös on vuosittain laadittava raportti, jossa tarkastellaan, miten tietosuoja ja tietoturva ovat toteutuneet Helsingin kaupungin toiminnassa. Nyt julkaistu tietotilinpäätös on sarjassaan toinen.

Vuoden 2020 tietotilinpäätöksen mukaan edelliseen tarkastelujaksoon (25.5.2018 – 31.12.2019) verrattuna moni mittari osoittaa kasvua. Esimerkiksi kuntalaisten ja muiden kaupungin asiakkaiden omia tietoja koskevien tarkastuspyyntöjen lukumäärä oli 1308 kappaletta, mikä on melkein 200 enemmän kuin edellisen tarkastelujakson aikana. Omien tietojen oikaisupyyntöjä tuli 373 kappaletta eli niiden lukumäärä melkein kaksinkertaistui.

Tietosuojavastaavaan otti vuonna 2020 yhteyttä 88 henkilöä, kun vuoden 2019 aikana yhteyttä ottaneita oli 39. Yhteydenoton aiheet koskivat tyypillisesti heihin kohdistuneita tietoturvaloukkauksia tai sitä, etteivät he olleet saaneet pyytämiään omia henkilötietojaan säädetyssä ajassa. Myös tietosuojan vaikutustenarviointien, joilla tunnistetaan ja hallitaan henkilötietojen käsittelyyn liittyviä riskejä, lukumäärä nousi 42 kappaleesta 75 kappaleeseen.

Digitalisaatio-ohjelman hankkeille tietosuojaneuvontaa ja ohjeistusta

Kaupungin digitalisaatio-ohjelman hankkeet saivat viime vuonna tietosuojan asiantuntijoilta runsaasti ohjeistusta ja neuvontaa. Kaupunki teki digihankkeiden yhteydessä useita tietosuojan vaikutustenarviointeja. Tietosuojatyön näkökulmasta digitalisaatio-ohjelman hankkeiden etenemisen kannalta on keskeistä, että vaikutustenarvioinnit tehdään ajallaan ja laadukkaasti.

Myös korona-aika toi tietosuoja-asioita enemmän esiin, kun erilaisten digitaalisten työkalujen käyttö lisääntyi poikkeusoloissa.

Helsingin kaupunki on tilanteessa, jossa digitalisaatio etenee ja eri mittarit osoittavat kasvua tietosuojatyön määrässä. Tietosuojatyöhön on siten tarvetta panostaa yhä enemmän. Ennakoiva ote, riittävät resurssit ja henkilöstön tietosuojaosaamisen kehittäminen edistävät sitä, että henkilötietojen käsittely toteutuu Helsingin kaupungilla luotettavasti ja turvallisesti.

Kaupunginhallitus hyväksyi tietotilinpäätöksen 29.3.2021.

Tutustu kaupungin tietotilinpäätökseen täällä.

Kuva: Jussi Hellsten