Tekoälyn käyttö vaatii luottamusta ja eettisiä pelisääntöjä

Tekoälyn käyttö ei ole julkishallinnossa uusi ilmiö, mutta se laajenee koko ajan yksinkertaisten prosessien automatisoinnista monimutkaisempaan ongelmanratkaisuun. Esimerkiksi chatbotit ovat asiakaspalvelussa jo arkipäivää ja Oodin kirjastohallintajärjestelmä hyödyntää tekoälyä ja robotteja. Drooni toi pormestari Vapaavuorelle hiljattain lohileivän ja kasvojen tunnistusta hyödynnetään myös julkisella sektorilla. Tekoälyn käyttö tulee yleistymään entisestään 5G:n ja esineiden internetin yleistymisen myötä. Kaikki mitä voidaan automatisoida, tullaan automatisoimaan. 

Tekoälyn avulla kaupungit voivat tarjota entistä parempia ja kohdennetumpia palveluita kaupunkilaisille. Tekoälyn käyttö nostaa kuitenkin myös eettisiä kysymyksiä, kuten mihin, miten ja millä säännöillä tietoa ja tekoälyä hyödynnetään.  Datan ja tekoälyn käyttö edellyttää avoimesti luotuja eettisiä periaatteita ja pelisääntöjä, jotka viedään myös käytäntöön. 

Koulutusta tekoälystä tarvitaan lisää 

Helsingin digitalisaatio-ohjelman yhtenä tavoitteena on kehittyminen datavetoisena kaupunki ja mahdollistaa paremmin dataan pohjautuvat päätökset ja päätösten simulointi. Erilaisten koneoppimisen mallien ja tekoälyn avulla voidaan tehdä ennusteita, joiden pohjalta toimintaa ja resursseja voidaan kohdentaa sinne missä tarve on suurin. 

Teknologian ja tekoälyn tulee julkisissa palveluissa toimia samoilla vastuullisuuden, avoimuuden ja turvallisuuden periaatteilla kuin kaupungin muukin toiminta. Siksi tekoälyn ja koneoppimisen prosessien ymmärtäminen on jatkossa entistä tärkeämpää kaupunginhallinnolle. Kaupunkien on kehitettävä asiantuntemustaan ja toimintatapojaan, jotta voidaan varmistaa julkishallinnon vastuullinen toiminta teknologioiden käyttöönotossa. 

Helsingin digitaalinen johtoryhmä teki kesäkuussa päätöksen, että kaikki sen jäsenet suorittavat Helsingin yliopiston ja Reaktorin avoimen tekoälykurssin. Lisäksi kaupunki tekee suunnitelman, miten henkilöstölle tarjotaan työajan puitteissa mahdollisuuksia lisätä omaa osaamistaan aiheesta. 

Lontoo ja Helsinki tutkivat ja hyödyntävät yhdessä tekoälyn mahdollisuuksia  

Lontoon digitalisaatiojohtaja Theo Blackwell ja Helsingin kaupungin digitalisaatiojohtaja Mikko Rusama allekirjoittivat helmikuussa City to City Digital Declaration –digijulistuksen. Sen puitteissa kaupungit ovat tehneet läheistä yhteistyötä. Esimerkiksi huhtikuussa Helsingissä järjestettiin Data & AI Ethics –seminaari, jossa tekoälyn etiikkaa pohdittiin laajalla kansainvälisellä verkostolla. Laajalla yhteistyöllä tavoitellaan jaettuja eettisiä standardeja ja käytäntöjä tekoälyn ja datan käytölle osallistujakaupungeissa.

Helsingin tavoitteena on olla maailman parhaiten digitalisaatiota hyödyntävä kaupunki. Datan ja tekoälyn käytön kyvykkyyksien sekä voimavarojen kehittäminen ja eettisiin kysymyksiin vastaaminen ovat vision saavuttamiseksi erittäin keskeisiä tavoitteita. 

Blackwell ja Rusama ovat myös tehneet yhteisen artikkelin, jossa tekoälyetiikkaa pohditaan eri näkökulmista. Tavoitteena on entistä vahvemmin nostaa keskustelu kaupunkien agendalle. Englanninkielinen artikkeli löytyy täältä.

Lisätietoa:

Mitä jos tekoäly kutsuu terveystarkastukseen? – Helsinki etsii algoritmien etiikkaa 

Lontoo ja Helsinki käynnistävät yhteistyön digitalisaation mahdollisuuksien hyödyntämiseksi

Digitalisaation avulla kaupunkilainen voi löytää palvelut, joita ei edes etsinyt