Taskutilasto-julkaisu kolmella kielellä.

Tilastotietoja Helsingistä 2020 – taskutilasto ilmestyi kolmella kielellä

Vuosittain julkaistava Tilastotietoja Helsingistä -vihko sisältää tiiviissä paketissa keskeisiä tilastotietoja Helsingistä ja helsinkiläisistä. Taskuun mahtuvaan julkaisuun on koottu tunnusluvut muun muassa ympäristöstä, väestöstä, asumisesta ja rakentamisesta, koulutuksesta, taloudesta, liikenteestä, matkailusta ja hallinnosta.

Päivitetty tilastopaketti julkaistiin nyt suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Poimintoja taskutilaston tiedoista:

 • Helsingin maa-alasta lähes 40% on kaupungin hallinnassa olevia viheralueita. Suojelualueita on kaikkiaan 55 kappaletta ja niiden yhteenlaskettu pinta-ala on 722,5 hehtaaria.
 • Helsingin alueesta noin 70% on merialuetta. Rantaviivan pituus on 123 km ja saaria on kaikkiaan 327.
 • Ilmanlaatu Helsingin keskustassa oli viime vuonna hyvää tai tyydyttävää noin 93 prosenttia vuoden tunneista.
 • Helsingissä on 3 450 kaupunkipyörää ja 241 pyöräasemaa.
 • Helsinkiläisten suurin ikäryhmä ovat 25–29 -vuotiaat, joita Helsingissä asuu 63 131.
 • Helsinkiläisistä 16% puhuu äidinkielenään muuta kuin kotimaisia kieliä. Yleisin vieraskielisten ryhmä on venäjänkieliset, joita Helsingissä asuu 18 869.
 • Keskustakirjasto Oodissa kirjattiin vuoden 2019 aikana lähes 3 103 000 käyntiä. Kaikkiaan kirjastojen lainauspisteitä on 46 ja niissä tehtiin vuoden 2019 aikana 9,4 miljoonaa lainausta.
 • Helsinki myönsi vuonna 2019 avustuksia taiteelle ja kulttuurille 23 miljoonaa euroa. Liikuntaseuroja ja -ryhmiä tuettiin avustuksin yhteensä 14 miljoonalla eurolla.
 • Helsingissä on 27 uimarantaa, 13 talviuintipaikkaa, 12 jäähallia, 17 uimahallia ja maauimalaa, 819 sisäliikuntatilaa ja 92 koirapuistoa. Pyöräteitä on yhteensä 1 200 kilometriä.
 • Helsingissä valmistui viime vuonna yhteensä 6 156 asuntoa. Kaikkien rakennusten yhteenlaskettu kerrosala oli noin 740 000 kerrosneliömetriä.
 • Helsingin kaupungilla on yhteensä 37 459 työntekijää. Yleisimmät ammattinimikkeet ovat lähihoitaja ja varhaiskasvatuksen lastenhoitaja. Noin 40 prosenttia kaikista kaupungin työntekijöistä työskentelee sosiaali- ja terveystoimialalla.

Lisätietoja:

Tilastotietoja Helsingistä 2020 (pdf)
Helsingfors i siffror 2020 (pdf)
Helsinki facts and figures 2020