Kuvituskuvaa kesätapahtumasta, nuorisoa Suvilahdessa.

Kaupunki keventää tapahtuma-alueiden vuokrahintoja

Koronaepidemialla on ollut voimakas vaikutus tapahtuma-alaan. Tämän johdosta Helsingin kaupunki on päättänyt tapahtuma-alueidensa osalta, että vuokraus tapahtumatoimintaan, yleisötilaisuuksien järjestämiseen tai muuhun vastaavaan hinnoitellaan tapauskohtaisesti ja harkinnan perusteella.

Hinnoittelussa otetaan huomioon yhdenvertaisuuden periaate, valtiontukisääntelyn asettamat reunaehdot, kyseessä olevaan alueeseen kohdistuva kysyntä sekä järjestettävän tapahtuman tai tilaisuuden luonne. Lisäksi huomioidaan yleisötapahtuman suunniteltu osallistujamäärä, yli tai alle 500 henkeä, ja siihen liittyvien mahdollisten rajoitustoimenpiteiden aiheuttamat lisäkustannukset.

Kaupunki suosittelee myös konsernin tytäryhteisöjä ottamaan huomioon tämän linjauksen oman taloudellisen liikkumavaransa puitteissa.

Linjaus on voimassa kolme kuukautta heinäkuun alusta syyskuun loppuun.

Kuva: Lauri Rotko