Suoraan sisältöön
Etusivu
A A A

Valtuusto keskusteli ensi vuoden talousarvion valmistelusta

Kaupunginvaltuusto kävi lähetekeskustelun vuoden 2017 talousarvion valmistelusta ja päätti Vesalan ala-asteen koulun ja yläasteen koulun yhdistämisestä.

Vakiintuneen suunnittelukäytännön mukainen lähetekeskustelu antaa kaupungin virkamiehille suuntaviivat siihen, kuinka seuraavan vuoden talousarviota tulisi valmistella.

Kaupungin taloudellinen asema on muuttunut vuodesta 2014 oleellisesti Helsingin Energian ja Helsingin Sataman yhtiöittämisen seurauksena. Lisäksi kaupungin lainakanta on jo kaksinkertaistunut vuoteen 2008 verrattuna. Kaupunginvaltuuston strategiaohjelman 2013-2016 tavoitteena on hidastaa velkaantumiskehitystä siten, että investointeja rahoitetaan entistä enemmän tulorahoituksella ja kiinteän omaisuuden myyntituloilla.

Taloustavoitteen saavuttaminen edellyttää tiukkaa taloudenpitoa myös tulevien vuosien suunnittelussa. Toimintamenojen kasvun on oltava vuosina 2016-2018 matala, jotta investointiraami ja joukkoliikenneinvestoinnit voidaan rahoittaa ilman kohtuutonta lisävelkaantumista.

Talousarvioehdotus vuodelle 2017 ja taloussuunnitelma vuosille 2017−2019 tulee kaupunginvaltuuston käsittelyyn marraskuussa 2016. Näiden laatimisohjeet käsitellään kaupunginhallituksessa tulevan maaliskuun aikana.

Vesalan lapset yhtenäiselle koulupolulle

Kaupunginvaltuusto päätti yhdistää Itä-Helsingissä sijaitsevan Vesalan ala-asteen koulun ja yläasteen koulun yhtenäiseksi peruskouluksi 1.8.2017 alkaen. Uusi peruskoulu mahdollistaa yhtenäisen koulupolun ensimmäiseltä luokalta yhdeksännelle luokalle asti, eikä siihen tule niveltä 6. ja 7. luokkien välille.

Vesalan ala-asteen ja yläasteen koulujen yhteenlaskettu kapasiteetti on 1 058 oppilaspaikkaa. Nykyinen oppilasmäärä on noin 850, eli alueen kouluissa on laskennallista väljyyttä. Oppilaiden määrän ei odoteta kasvavan lähivuosina. Vesalan alueella asuu noin 1 200 lasta ja väestöennusteen mukaan peruskoululaisten määrä tulee pysymään vakaana seuraavien kymmenen vuoden aikana.

Lisää aiheesta:

Kaupunginvaltuuston esityslista ja päätöstiedote 17. helmikuuta

Valtuuston äänestyskartat ja muuta tietoa valtuuston kokouksesta on julkaistu Helsinki-kanavalla videotallenteen yhteydessä, www.helsinkikanava.fi (Tallenne julkaistaan aamun aikana).

Kaupunginjohtajan esitys talousarvion lähetekeskustelussa kaupunginvaltuustossa 18.2.

 

JAA