Helsingin kaupunginhallitus: Talousarvioehdotus valtuustoon

Kaupunginhallitus hyväksyi omalta osaltaan esityksen ensi vuoden talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi 2018-2020. Nyt hyväksytty ehdotus perustuu kaupunginhallituksessa edustettuina olevien valtuustoryhmien budjettineuvotteluissa sovittuun neuvottelutulokseen.

Budjettineuvotteluissa sovitun mukaisesti tuloveroprosentiksi kaupunginvaltuustolle esitetään pormestarin ehdottama 18,0. Tämä on puoli prosenttia pienenmpi, kuin Helsingin nykyinen tuloveroprosentti. Talousarvioehdotus sekä kunnallisveroprosentti ja kiinteistöveroprosentti käsitellään kaupunginvaltuustossa 15.11. ja 29.11.

Jätkäsaareen kaksi puistoa

Kaupunginhallitus hyväksyi kaksi uutta puistosuunnitelmaa Jätkäsaareen. Poseidoninpuisto rajautuu Panamankatuun ja Poseidoninkujaan sekä osittain asuinkerrostalojen korttelialueeseen. Hieman yli 7 000 neliömetrin laajuiseen puistoon rakennetaan leikkipaikka ja väriasfalttialue sekä sijoitetaan erilaisia leikkivälineitä. Keskiosa on avointa nurmikkoa, ja puiston reunoilla on puustoinen vyöhyke.

Poseidoninpuistoa vähän suurempi Tritoninpuisto rajautuu Lauttasaarenselän vesialueeseen, Panamankatuun ja osittain Saukonlaituriin. Puistoon rakennetaan mutkitteleva kulkureitti ja sen varrelle istutussaarekkeita. Rantavyöhyke rakennetaan kivilohkareista.

Poseidoninpuiston puistosuunnitelman mukaiset rakentamiskustannukset ovat enintään 1 500 000 euroa ja Tritoninpuiston enintään 1 250 000 euroa.

Puistot on tarkoitus toteuttaa asuntoalueen rakentumisen aikataulun mukaisesti 2020-luvulla.
Kaupunginhallitus hyväksyi ensi vuoden kokousaikataulun ja sekä joukon yleiskaavakäsittelyn yhteydessä syksyllä 2016 esitettyjä toivomusponsia, joista Nina Hurun toivomusponteen jaettiin esittelijän muutettu vastausehdotus (tämän tiedotteen liitteenä).  Pöydälle seuraavaan kokoukseen jätettiin  mm. valtuustolle esitettävä asia Nuorten aloitteet alkuvuodelta 2017 sekä Pääkaupunkiseudun yhteistyösopimus vuosille 2017-2021.

Lisää aiheesta:

Kaupunginhallituksen esityslistat ja päätöstiedoteet.

Kaupunginhallituksen ehdottamat muutokset (.pdf)

Vuoden 2018 kiinteistöveroprosenttien määrääminen (.pdf)

Valtuutettu Nina Hurun toivomusponsi (.pdf)

Neuvottelutulos Helsingin kaupungin budjettineuvotteluissa