Suoraan sisältöön
A A A
Helsingin kaupungin talousarvioosta on tehty visualisointi

Helsingin kaupungin talousarvio 2015

Kaupunginvaltuusto hyväksyi keskiviikkona 12. marraskuuta kaupunginhallituksen esityksen ensi vuoden talousarvioksi. Helsingin kunnallisvero säilyy 18,5 prosentissa. Talousarvio mahdollistaa helsinkiläisille nykytasoiset peruspalvelut. Talousarviosta on tehty visualisointi, joka kertoo mihin Helsingin talousarviossa rahat menevät.

Lue lisää »


Talousarvion 2015 visualisointiKaupunginjohtajan ehdotus Helsingin kaupungin vuoden 2015 talousarvioksi julkistettiin keskiviikkona 8. lokakuuta.

8.10.
Kaupunginjohtaja Jussi Pajusen talousarvioehdotus 2015


Talouden tasapainottamisessa haasteita – Helsinki investoi uusiin asuntoalueisiin

”Talousarvioehdotus mahdollistaa helsinkiläisille nykytasoiset peruspalvelut. Kunnallisveroa ei koroteta.  Investoinneilla turvataan uusien asuntoalueiden rakentaminen ja toimiva joukkoliikenne”, kaupunginjohtaja Jussi Pajunen sanoo vuoden 2015 talousarvioehdotuksestaan.

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2015 talousarvioksi on tehty valtuuston strategiaohjelman edellyttämin ehdoin.

Kaupungin keskeisinä haasteina ovat yleinen talouden toimintaympäristön muutos ja taloudellisen tilanteen epävarmuus. Kaupungin talouden kokonaiskuvaan vaikuttavat keskeisesti Helsingin Energian ja Helsingin Sataman yhtiöittämiset vuoden 2015 alusta.

Helsingin kunnallisvero säilyy ehdotuksen mukaan 18,5 prosentissa. Talousarvioehdotuksen mukaan Helsingin lainakanta kasvaa nettomääräisesti  280 miljoonalla eurolla vuonna 2015, mukana luvussa on HKL-liikelaitos.

Asukasmäärän ennustetaan kasvavan sekä kuluvana vuonna että ensi vuonna 9 000 henkilöllä. Helsingin asukasluku oli 612 664 vuoden 2013 lopussa.

Verotulojen kasvu niukkaa  

Vuonna 2015 kaupungin verotulojen arvioidaan olevan kokonaisuudessaan 3 013,5 miljoonaa euroa. Verotulojen ja valtionosuuksien ennustetaan kasvavan 2,2 prosenttia.

Kunnallisverojen ennakoidaan tuottavan 2 486 miljoonaa euroa eli 52 prosenttia tuloista, yhteisöveron 308 miljoonaa euroa eli 6 prosenttia tuloista ja kiinteistöveron 219 miljoonaa euroa eli 5 prosenttia tuloista. Valtionosuuksia arvioidaan kertyvän Helsingille 244 miljoonaa euroa eli 5 prosenttia tuloista.

Kiinteän omaisuuden myyntitavoitteena on 100 miljoonaa euroa vuodessa. Lisäksi rakennusten ja osakkeiden myyntitavoite on 35 miljoonaa euroa.

Kymmenvuotisen investointiohjelman toinen vuosi   

Talousarvioehdotuksessa kymmenen vuoden investointiohjelman vuositasoksi on asetettu strategiaohjelman mukaisesti  447 miljoonaa euroa. Liikelaitosten investointien kanssa investoinnit nousevat 611,2 miljoonaan euroon. HKL:n investoinnit kasvavat 161,1 miljoonaan.

Suurimmat investointihankkeet vuosina 2015–2017 ovat Kalasataman, Pasilan, Länsisataman ja Kruunuvuorenrannan  kadut ja puistot sekä esirakentaminen. Suuriin investointikohteisiin kuuluvat myös Stadin ammattiopiston Roihuvuoren yksikön perusparannus ja Stadin ammattiopiston Teollisuuskadun yksikön muutostyöt. Kaupunki varautuu keskustakirjaston kustannuksiin 50 prosentin osuudella.

Talonrakennusinvestointeihin on vuonna 2015 varattu yhteensä 181 miljoonaa euroa. Summasta uudis- ja lisärakennushankkeisiin on varattu runsaat 36 miljoonaa euroa, korjaushankkeisiin runsaat 145 miljoonaa euroa.


Talousarviotiedusteluihin vastaavat

  • kaupunginjohtaja Jussi Pajunen, puh. (09) 310 36000
  • rahoitusjohtaja Tuula Saxholm, puh. (09) 310 36250
  • talousarviopäällikkö Matti Malinen, puh. (09) 310 36277

Aineistoa osoitteessa hel.fi/talousarvio

JAA