Valpurinpuisto. Piirros: Minna Alanko, Helsingin kaupungin aineistopankki.

Syksyllä käynnistyvän OmaStadin budjetti on 8,8 miljoonaa euroa

Järjestyksessään toinen osallistuvan budjetoinnin OmaStadi-kierros käynnistyy vuoden 2020 syksyllä. Helsingin kaupunginhallituksen tekemän päätöksen mukaan osallistuvan budjetoinnin toteutustapaa on uudistettu. OmaStadin toteutukseen tehdyt muutokset pohjautuvat kaupunkilaisilta ja kaupungin asiantuntijoilta saatuun palautteeseen ensimmäisen kierroksen onnistumisista ja kehittämistarpeista.

Osallistuvan budjetoinnin toteutusaika kasvaa kahteen vuoteen ja samalla myös käytössä oleva määräraha kaksinkertaistuu. Aiemman 4,4 miljoonan euron sijaan jaossa on nyt 8,8 miljoonaa euroa. Pidempi toteutusaika antaa tarpeeksi aikaa yhteiskehittämiselle ja vuorovaikutukselle kaupunkilaisten kanssa. Myös äänestyksen jälkeen tarvitaan riittävästi aikaa hankkeiden toteutukselle ennen uutta kierrosta. Määrärahasta kohdennetaan edelleen 80 prosenttia suurpiireille niiden asukasmäärän mukaan ja 20 prosenttia kaupungin yhteisiin hankkeisiin. 
Yksittäisen äänestettävän ehdotuksen kustannukset saavat olla enintään 50 prosenttia alueen kokonaisbudjetista.

OmaStadi on kaikkien kaupunkilaisten yhteinen asia ja tavoitteena on, että eri kaupunginosat ja monenlaiset kaupunkilaiset osallistuvat ideointiin, ehdotusten tekemiseen ja äänestämiseen. Osallistuvan budjetoinnin seuraavalla kierroksella lisätään vuorovaikutusta, yhteistyötä ja ideoiden yhdistämistä monipuolisten ehdotusten kehittämiseksi.

Yhteistyöllä yhdenvertaisuutta ja monipuolisuutta ehdotuksiin

Ensimmäisellä kierroksella äänestettävänä oli useita melko samanlaisia suunnitelmia, joiden saamat äänet hajaantuivat ja vaikeuttivat suunnitelmien menestystä äänestyksessä. Alueilla järjestetään toisella kierroksella Raksa-työpajoja, joissa samaan palveluun, kohteeseen tai muuten yhteen sopivia ideoita voidaan yhdistellä yhdeksi ehdotukseksi. Lisäksi järjestetään teemaperustaisia työpajoja, joissa ehdotusten tekijät tapaavat kaupungin asiantuntijoita ehdotusten kehittämiseksi.

Äänestää voi vapaavalintaisen suurpiirialueen budjettiehdotusten lisäksi kaupungin yhteisistä ehdotuksista. Äänioikeutettuja ovat kaikki vähintään 12 vuotta äänestysvuonna täyttävät helsinkiläiset. Äänestystuloksen kehittymistä on tulevallakin kierroksella mahdollista seurata reaaliajassa. Ensimmäisestä kierroksesta poiketen äänestäjä ei voi enää jälkikäteen tehdä muutoksia kerran antamiinsa ääniin. 

OmaStadia on kehitetty yhdessä kaupunkilaisten kanssa

Osallistuvaa budjetointia on kehitetty avoimesti ja osallistavasti. Kehittämiseen on osallistunut sekä kaupunkilaisia että kaupungin työntekijöitä. Tietoa kehittämisen tueksi on kerätty palautekyselyissä, haastatteluissa sekä työpajoissa. Kohtaamiset ja keskustelut työpajoissa, tapahtumissa ja sosiaalisessa mediassa ovat olleet tärkeitä tiedonlähteitä kehittämistyössä. Yhteistyö Helsingin yliopiston ja BIBU-hankkeen kanssa on tuottanut arvokasta tietoa prosessin arviointiin ja kehittämiseen. Tärkeää tietoa ja oivalluksia on saatu myös opiskelijoiden opinnäytetöiden haastatteluista ja tuloksista.

Ensimmäiseltä kierrokselta toteutettaviksi äänestettyjen 44 OmaStadi-hankkeen toteuttaminen alkoi helmi-maaliskuun vaihteessa järjestetyillä Starttiraksa-tapahtumilla. Tapahtumissa OmaStadi-suunnitelmien tekemiseen osallistuneet kaupunkilaiset sekä Helsingin kaupungin asiantuntijat tarkensivat vielä yhdessä hankkeiden yksityiskohtia. Tavoitteena on, että mahdollisimman moni hanke valmistuisi jo vuoden 2020 aikana, mutta koronaviruksen aiheuttama poikkeustila voi tuoda viivästyksiä aikatauluihin. Ensimmäisten hankkeiden arvioidaan valmistuvan kesällä 2020.
Seuraa hankkeiden etenemistä täältä.

Lue lisää:

Kaupunginhallituksen päätösasiakirja 16 / 04.05.2020

Kaupunkilaisten äänet osallistuvassa budjetoinnissa (Tutkimuskatsaus, pdf) 

Helsingin kaupungin osallistuvan budjetoinnin väliarviointi OmaStadi 2018–2019 (BIBU-hankkeen väliarviointi)

Omastadi.hel.fi

Piirros: Minna Alanko, Helsingin kaupungin aineistopankki.

JAA