Havainnekuva: AOR Arkkitehdit

Startup-keskittymä Maria 01:n viereen suunnitteilla Euroopan suurimpiin kuuluva kasvuyrityskampus

Menestyksekkään startup-keskittymä Maria 01:n viereen Marian entiselle sairaala-alueelle suunnitellaan uutta, kansainvälisellä mittakaavalla merkittävää, yli 4 000 työpaikan ja 50 000 neliömetrin kasvuyrityskampusta. Helsingin kaupunki haki hankkeelle avoimella haulla kehittäjää ja toteuttajaa. Seitsemän ehdokkaan joukosta tehtävään ehdotetaan YIT:n ja Kevan vetämää konsortiota, jossa on mukana useita toimijoita, muiden muassa Slush, Industryhack, Accenture ja MaaS Global.

Kehittäjä- ja toteuttajahaun avulla etsittiin rohkeaa, näkemyksellistä ja kunnianhimoista ideaa ja konseptia. Toteuttajat haluttiin valita jo kaavan valmisteluvaiheessa, jotta aluetta voidaan suunnitella idean mukaisesti.

YIT ja Keva tuovat oman erityisosaamisensa ohella hankkeeseen 23 kumppaniyritystä, jotka tuottavat kasvuyrityskampuksen tarvitsemia innovatiivisia palveluja ja ratkaisuja, tuovat hankkeeseen managerointi- ja kasvuyritysosaamista sekä kehittävät hankkeen toiminnallista konseptia sekä tätä ilmentävää arkkitehtuuria. Konsortiossa ovat mukana muiden muassa kasvuyritystapahtuma Slush, suuryritysten ja kasvuyritysten yhteistyötä alueella kehittävä Industryhack, konsultointi- ja teknologiapalveluita tarjoava Accenture sekä kestävää liikkumista kehittävä MaaS Global.

Euroopan suurimpien kasvuyrityskampusten joukkoon laajenevan, jopa 70 000 neliömetrin kokoisen keskittymän tavoitteena on koota yhteen ideoitaan kehittävät startupit, kasvuyritykset, ankkuriyritykset, potentiaalisia tulevaisuuden tähtiä etsivät sijoittajat, kiihdyttämöt sekä tutkimus- ja kehitystoiminnan edustajat. Kampus tulee koostumaan olemassa olevasta entisestä sairaala-alueesta ja alueen rakentuvasta eteläisestä osasta. Alustavan arvion mukaan eteläosaan voidaan rakentaa yli 50 000 neliömetriä uusia tiloja. Lisäksi alueen pohjoisosassa toimiva Maria 01 laajenisi nykyisestä 13 000:sta neliömetristä 19 000:een neliöön.

Alueella on tällä hetkellä noin 130 toimijaa ja 800 työpaikkaa. Laajennussuunnitelman toteutuessa tavoitteena on saada alueelle noin 650 uutta toimijaa ja vähintään 4 000 työpaikkaa.

Suunnitelman mukaan ensimmäinen laajennusosa käyttöön vuonna 2021

Marian alueen kehittämisvarausta käsittelee kaupunkiympäristölautakunta tiistaina 6. marraskuuta 2018. Alustavan aikataulun mukaan asiasta päättää elinkeinojaosto kokouksessaan 19. marraskuuta 2018.

Alueelle on tarkoitus laatia asemakaavaehdotus kumppanuuskaavoituksena kaupungin ja konsortion yhteistyönä. Tavoitteena on, että hankkeen edetessä alue uusine ja nykyisine toimijoineen muodostaa saumattoman kokonaisuuden.

Suunnitelman mukaan kaavaluonnos valmistuu vuoden 2019 aikana, kampuksen laajennustyöt käynnistyvät vuonna 2020 ja ensimmäinen osa otetaan käyttöön vuonna 2021.

Helsinki tavoittelee maailmanluokan startup-kaupungin asemaa

Helsinki haluaa olla yksi maailman houkuttelevimmista kaupungeista kasvuyritystoiminnalle. Pormestari Jan Vapaavuoren mukaan Marian kasvuyrityskampus on strategisessa asemassa tämän tavoitteen kannalta.

”Helsingin vetovoima startup-kentällä on vahvistunut ja ekosysteemimme on Startup Genomen tuoreen tutkimuksen mukaan jo nyt maailman yhteisöllisin ja luokassaan kunnianhimoisin. Teemme kaikkemme sen eteen, että Helsinki olisi maailman parhaita paikkoja startup- ja kasvuyritystoiminnalle ja samalla houkutteleva osaamiskeskittymä yrityksille ja osaajille. Marian laajeneva ja vahvistuva kasvuyrityskampus on tässä työssä olennainen edistysaskel”, Vapaavuori sanoo.

Uudistuva alue nivoutuu aikaisempaa paremmin osaksi muuta ympäristöä ja keskustasta tulee tiheämpi työpaikkakeskittymä.

”Helsingin tavoite on olla luomassa elävää kantakaupunkia, jossa asutaan, työskennellään, viihdytään ja kehitetään uutta – ja jossa tapahtuu myös odottamattomia kohtaamisia. Kasvuyrityskampus Marian kehittäminen palvelee näitä elävän keskustan tavoitteita parhaalla mahdollisella tavalla", apulaispormestari Anni Sinnemäki sanoo.

”Hanke toteuttaa erinomaisesti visiotamme enemmän elämää kestävissä kaupungeissa. Konseptimme on jatkumo urbaanissa rakenteessa ja ottaa aivan uudenlaisella joustavuudella huomioon startup-yritysten nopeasti muuttuvat tila- ja palvelutarpeet”, sanoo kaupunkikehityksestä vastaava johtaja Juha Kostiainen YIT:ltä.

Kevalle hanke on merkittävämpi kuin pelkkä kiinteistösijoitus.

”Kansainväliset venture capital -kumppanimme näkevät Suomen mielenkiintoisena kohdealueena”, Kevan toimitusjohtaja Timo Kietäväinen sanoo. Pitkäjänteisenä sijoittajana Keva haluaa olla parantamassa startup- ja kasvuyritysten toimintamahdollisuuksia.

”Samalla tuemme Helsingin elinvoimaisuutta ja sitä kautta Kevan päätehtävää, eläkkeiden rahoitusta, pitkällä aikavälillä”, Kietäväinen korostaa.

Kasvuyrityskampus Helsingin ja koko Suomen startup-kentälle uusi vahvuus

Uusi kasvuyrityskampus on merkityksellinen lisävahvistus ja vetovoimatekijä Helsingin startup-ekosysteemille ja samalla koko Suomelle. Kyseessä ei ole vain toimitilahanke, vaan uudenlainen tapa mahdollistaa yritysten välistä yhteistyötä ja kasvua sekä parantaa Helsingin startup-ekosysteemin jo nykyisellään maailman kärkitasoa olevaa yhteisöllisyyttä.

“On hienoa olla mukana hankkeessa, joka jatkaa Helsingin startup-ekosysteemin systemaattista kehittämistä. Uskon, että Marialla tullaan kehittämään ratkaisuja aikamme merkittävimpiin haasteisiin”, Slushin toimitusjohtaja Andreas Saari toteaa.


Lisätietoja

Kasvuyrityskampus Marian -hankesivut