Stadin ikäohjelman uusi vaihe on käynnistynyt

Stadin ikäohjelman uusi vaihe valmistellaan syksyn 2018 aikana. Lokakuussa järjestetään neljä tilaisuutta, joissa esitellään ohjelmaluonnos ja keskustellaan siitä.  Tuloksia hyödynnetään ohjelman valmistelussa. Tilaisuudet ovat kaikille avoimia. Niihin on kutsuttu myös alan järjestöjä.

Tervetuloa keskustelemaan ja vaikuttamaan!

Pohjoinen
 Syystien palvelukeskus, Malmi, Takaniitynkuja 3
  • 8.10. klo 14.00-16.00

Itä
 Kontulan palvelukeskus, Kontukuja 5
  • 17.10. klo 12.00-15.00

Västra/på svenska
 Munksnäs servicecentral, Bredviksvägen 30
  • 18.10. kl 12.30-15.00

Etelä
Kinaporin palvelukeskus, Kinaporinkatu 7-9
 • 23.10. klo 13.00-16.00

Osallistuminen ohjelman kommentointiin on mahdollista myös verkossa. Tästä tiedotetaan erikseen.

Ohjelman valmistelusta vastaa kaupunginkanslian osallisuus ja neuvonta –yksikkö. Valmisteluryhmässä on kaupungin ja vanhusneuvoston edustajia.

Stadin ikäohjelma


JAA